259 de gedeeltelijke eerdere wij moeten constateeren, dat de versiering met koningsblauw uit sluitend voorkomt op voorwerpen in paté tendre, dat wil dus zeggenvoorwerpen gevormd in de Doorniksche fabriek. Het bezwaar, dat zich oogenschijnlijk op doet, namelijk, dat de beschildering in Doornik eene be werking méér zou beteekenen, dan die de andere aan Lyncker vandaar gezonden witte por seleinen ondergin gen, wordt te niet gedaan door de overweging, dat het koningsblauw ook eene kleur is, even als het gewone blauw, welke onder de glazuur kan wor den opgezet. De zoo beschilderde voorwerpen konden dus gelijktijdig mede gebakken worden in de eerste glazuur. In den Haag werd dan de verdere decoratie, en het goud erop gebracht. Een analoog geval komt deze manier van doen nader bevestigen. Bevestigen, omdat in dit geval twijfel aan beschildering te Doornik is uitgesloten. Die Doorniksche beschildering bestaat dan uit blauwe, niet konings blauwe, bouquetten, duidelijk onder de glazuur opgezet, (afb. 5) terwijl de Haagsche decoratie voornamelijk bestaat uit goud, of uit blauw en goud, somwijlen ook uit de bijvoeging van vogeldecors. 3) 1) Het is mogelijk, dat het straks genoemde kopje met de uitgespaarde vakken, in het Gemeente Museum, daarop eene uitzondering maakt maar het koningsblauw daarop is dan ook véél minder glanzend, veel minder kunstvaardig aangebracht, dan op de gewone borden en koppen. 2) Een terrine en borden van de eerste, een klein bordje en een DE HAAGSCHE PORCEI.EINFABRIEK. 16. Bord met Chineesch décor. (Coll. v. Z. v. N.)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 269