Vermogen. f 70.—.- Harmanus] Elisabeth Van Slingelandt Wouter Donck [juwelier] Johan Colijn, vlasvercooper De Veenestraet west. 75---- 35—-- 1.165.625 5.000.— 35---— 75-~-'~ 80. 60. 5-— I5-—•- 95---- 25.—.- 25.—.— 10. 11.13.6 5-— 75-—■- De Markt Zuydt. De erffgenamen van de wed. van Pieter van der Meer voor 2/s parten Barent van Rijsbeeck Taco Scheltinga [wijnkooper] Opbrengst. st. p. 25-— Anthony Boom [suikerbakker] De erffgenamen van Anthony Janss. Ton- gerloo [boekverkooper] Jan Antoniss. Tongerloo [boekverkooper] De wed. ende erfgenamen van Adriaen van Heyningen [schoenmaker] Jacob van Heyningen [schoenmaker] Warnard van der Brouck [kleermaker] De wed. van Aldert van Thiel [kapitein] Johan van der Houven, mr. apothecaris, nomine uxoris [Elisabeth Cabeljauw] Den Burgemeester Marcus van der Houven Martin us Mijtens Anthony Vermeulen [commis] Cornelis van Duyren [blikslager] De wed. van Joris van Diest [spiegelmaker] [Sara Abrahams van Belle], De wed. van Jan Bartholomeuss. van Sepperen [kleermaker] Den vroetschap Jan de Putter [zijde- en wolle-lakenkooper] Den advocaet mr. Mattheus de Hertoch Harmanus Bruynsteen [zadelmaker] Balthasar Bruynsteen [zoon v. Pieter van Tongerloo Cornelis Gerritss. de Veth [knoopmaker] Dirck Westerhoven 2-333-75 18 f) 3.000. 15.-.- V t, 14.000. n 120. 90. 60. 2.000. 6.000. 2.000. 100. - 10. IO. 3°.— 10. 15.000.— 7.000. 2z|_. OOO. 5-I6.9 HAAGSCHE COHIEREN II, (1674.) 18.000.— 12.000.— 19.000. 5.000. 5.000. 2.000. 7.000. 15.000.— 16.000. 12.000. 1.000. 3.000. 20.000. 2.000. n 1.000.- 15.000.—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 28