3Ó2 PERSONALIA. Juli 1914. "I 4 Wassenaer van Rosande, J. D. Baron van, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Gen. v. Z.-H., oud-lid v. d. Gemeenteraad, 63 j. j- 23 Juni 1914. Wentholt, Mr. A. W. C., Advocaat-Generaal bij het Gerechtshof te’s-Gra- venhage, 57 j. f 25 Sept. 1914. Wirtz, C. L. W., Jubileum van den Heer, leeraar aan het Kon. Con servatorium voor Muziek, waaraan hij op 1 Aug. a s. 40 jaar ver bonden is, 9 Juli 1914. Wüppermann, W. E. A., oud-Luit.-Gen., Inspect, d. Cav. 69 j. f 26 Oct. 1914. Zeijdner, Ds. H., predikant bij de Ned. Herv. Gem., 65 j. f 22 Zwart, P., oud rector van het R. K. ziekenhuis van St. Joannes de Deo, 69 j- t 17 Juni I9I4-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 372