373 G. Juffr.) 96 112 Graeff (de Wed. v. H. van der) REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. 37 351 Vjriciaci us. Glos (Gies). (W. A. van). Gochet. (D.) Godart. (H.) 24 26 64 Gaeswijck (Gaswijck). (Q.) Gaillard. (E.) Gangoux. (Adryane) Gansbeeck. (H.) Garee. (M. de) Garnier. (L.) Gassen. (C. C. W.) Gay. (J.) Gaymans (Harman). 71 26 79 20 Graven. (Milord W.) ’s-Gravenhage in 1674. ’s-Gravezande. (A. Azn.'.. Greeff. (de) Greeff. (G. de) Greuze. (J. B.) Grevenbrouck. (C.) 87 51 bladz. Francken49 Frank215 Frankenthal, (porceleinfabriek) 235 240, 257 102 bladz. 31 60 319 235, 296 -37. 89 100, in 73 48 77 59 59 58 58 76 43 45. 61, 107 36 53, 94 196 72 59 106 32, 35 25 23 101 72 328 116 94 56 32° 167 96 Gecommitteerde Raden. 238, 299 308 Geelskercken. (H. van) Geest. (De Z. en N.-zijde) Geestdorp. (C. van) Geesteranus. (M.) Geestranus. (Ds. J.)101 Geldelooze Pad. (O. en W.-zijde) Gele Gelre. (de Wed. van Mr. P. van) Geltsack. (N. en P.) Geloes. (Graaf van). Gemilut Stazaden Genits. (E.) Genits. (J.) Gent. (De Baron van) Gentille. (F.) Geolier. (L.) Gerardt, boekhouder Germain. (J.) Germees. (J. van) Gerrits. (C.) Gerrits. (Fr.) Wed. van H. A. v. Waesbeecq Gerritsen, (de Wed. van L Gerritts. (de Wed. van J.) Geselle. (D Geul. (A). Geul. (Agnieta) Geul. (E.) Wed. Valerea Gevers. (Adr.) 75 185 29 65 274, vlg. 322 180 38 38 3t 207 3i 322 52 90 104 244, 315 233 28 .114 van Kaptein Fr. Frans. (C.) Fransche reisbeschrijving door Holland, (eene)163 Frederik Hendrik. (Prins) 3 Frederika Louisa Wilhelmina, Prinses van Oranje Frederiks. (J. H.). Fromville. (H.) Frijthoff (Ds. H.) Graeff. (J. de) Graeff. (Mr. P. de) Graft. (J. van der) Grammont. (Marèchal de) Grand Bouquet d’Alliance. (De toestel genaamd) Granet. (Francois) 194, 195, 196 Graswinckel. (A. en P.) Graswinckel. (Mr. D. C.). Graswinckel. (Theod.). Gravelaer. (M.C.)Wed.P.A.Colijn) 73 J06 3 vlg. 6 109 62 233 81 Geijtmans. (C.) Gillis, (de erfgen. van Gillis. (Mr. Jacob) Gillot201, 202 Ginhoven. (De Heer van) 46 Gipkes, herbergier240 Gipson. (J. N.)103 Girard. (P.)37 Girardot de Marigny. (J.) 318 Gitet. (P.) 33 Glaron. (Louis dit Dragon) 199, 201,202 Glaserus. (H.) 96 !9 54 116 Goes. (Mr. A. van der) 36 Goes. (Mr. M. van der) 36 Goeman. (Wed. van P.) 26 Goes. (W.)7, 36, 46, in Gogh. (Cl. J. van)80 Goldsmit. (Èz.) 293, 294, 320, 327, 334 Golet of Goset. (P.)58 Golier. (L.)114 Goltz. (O. C.> Gonicourt. (de) Gool. (A.) Gooi. (M) Gool. (de erfgen. van P.) Gosens. (N.) Gorcum. (A. A. van) Gort. (A. Cl. van der). Gortstraet. (West) Gortstraetge. (O.-zijde) Gout. (D.) Gouwenaer. (C1.' Graeff, (de Wed. van der) Graeff (A. van der)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 383