Vermogen. f 958. 6.8 191.665.— 3°- Maria de Chantraines geseyt de Broucsaux. I45-—•- TOO. 2-333-75 5-—•- 77-— 5-—•- Opbrengst. st. p. Dewed, endeerffgen. van den adv. van de Velde 70. Pieter Apperloo [wijnkooper] Achter de Clock, west. Cornells [Harmensz.] Seghbrouck [bakker] De vroetschap Roelandt van Thiel, soo voor hem, als nomine uxoris [Eva de Vries] bij overschrijving De wed. van [den klerk] Hendrik Fromville [Cornelia van Houten] Willem de Haen, chirurgijn De oude Molstraet, west. De wed. ende erftgenamen van Jacob de Bye [Maria Boutesteyn] bij verclaringe Den vroetschap Michiel de Bye D’Hr. Mr. Roelandt van Kinschot, Heere van Kinschot, Raedt in den Hoogen Rade in Hollandt De erffgenamen van de wed. van d’Hr. Raedtsheer [Jasper] van Kinschot Den procureur de Ruyt [Sophia van Wouw], De wed. van den adv. [Maerten] Paets De Nobelstraet aen de zuytzijde. Francoys Hoctijn Den adv. Mr. Johan Hannedoes, met sijne overschrijving van Delff, nomine uxoris Philips Pijl, clerck Den procureur [Adriaen] Kemels D’Hr. Raedshr. [i/cl Raad v. Brabant] [Johan] Wierts 295. Den procureur [Lambert] Vijffhuysen met de overschrijving van Rotterdam D’erffgenamen van Carel van der Heyde 28 HAAGSCHE COHIEREN II, (1674.J 40. I5-— 3.000. -- 62. 12.400. 6.000. 30.—.— n V 6 000.- 58.000. V V 3.000,— 5.000. 15.—.- 25 V 72.000. 29.000. 20.000. 14.000. 8.000. 4.000. 1.000. 360.—.— 11.13.6 15.400. 1.000. 4.000. 20.— 20.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 38