389 5° REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. der) van 61 87 129 132 58 71 232 54 4 42 93 7 29 i°5 20 57 57 116 bladz. Steelandt. (De erfgen. v. Adr. van) 69 105 69 1 Z.-zijde) van A. J. van) 107 5i 22 87 100 25 56 50 81 101 90 II3 74 96 49 53 66 66 140. 141 39 81 no 80 26 26 47 9i 19, in 19 20 der Vin) 56 32 40 88 44 96 101 75 van der) Splinter. (C.) Splinter. (E. H.) Spotprent Spörke. (R. Ulrig, Bai on de Sprenckel. (A.) Sprongh. (Ci.) Spronssen. (De Griffier) Spronssen. (Joh.) Spruyt. (E. en G.) Spui. (O. en Stalpert van der Wiel. (Dr. C.) en E-) Stalpert van derWiel. (Dr. Joh.) 29, 114 49 der Wiel. (Mr. P.) 49, 114 Steeland. (F. van) Steeland. (Jhr. W. van) Steenbergen. (J. van)88 Steenbergen. (R. van)75 Steenbergen. (W. van) 32 Steenbor (Stembor) Jhr60 Steenis. (Joh. Phil.)311 Steenvoorden. (De wed. van M. M. van) Steenvoorden. (J. van).. Steenwijck. (C.) Steenwijck. (J. W. van) Stegger. (J.) Steggeren. (De wed. van J. van). 90 Stelandt. (J.)66 Stell. (W.)328 Stellwagen Sterling!!. (J.) Sterlingstraat. (N. en Z.-zijde)64 Sterremont. (De wed. van J.) 36 Sterrenburgh. (W. van Wassenaar) Heer van Sterrevelt (Adr. van) Sterrevelt. (De wed. van A. van) Steucker. (D.) Steucker. (Joh.) Steufl'ken. (A. en J.) Steurenberch. (W.) Stevin. (De erfgen. van H.).. Steijn. (J. P. van) Stilten. (W.) Stipel. (J.) Stock, (van der) Stockum. (L. van) Stompwijck. (G. C.) Stoop. (J.) zaliger Stoopendael. (H. van) Storms. (Willemina), Wed D. W. van der Slijck) Stralen. (De erfgen. v. de Vrouwe van Straten. (A. van). Stralen. (M. van) Strandwacht Straten. (A. v. d.) de jonge Straten. (A. A. van) Streechel. (J.) Strengh. (C. B.) Streso. (C.) Streso. (Ds. L.) Stricklandt. (Mevrouwe) Struijs. (J.) Strijen (A. van) Strijen. (Mr. Joh. xan). Strijen. (Mr. Q. van) Spuistraet. (N. en Spijck. (De wed. Spijck. (Cl.) Spijck. (H. van Spijck. (Isaaaq van). Spijck. J. A van) Spijck. (N.) Stael. (De Pensionaris Stael. (M. van der) Staets. (De wed. van Staet) Stalpert, bode van den Plage Stalpert. (C.) Stalpert van der Wiel. (C. r - x'rT’ 1 /nrx T Stalpert van der Wielle. (O.). Stalpert van Stapelen. (M. van wed. P. van Ophoven Staring Starrenburg en van] Ruy ven. (W. van Wassenaer, heer van Stas. (De wed. v. d. Raetsheer) Stas. (S.) Statenzaal Stavenisse. (J.) bladz. Spangen. (Joh. van)39 Spaten. (Margaretha van wed. van R. van Speck. (De wed. A. van der) Speck. (C. van der) Speck. (G. van der) Speck. (J. P. van der) Speck. (M. van der). Speelmans. (M.) Speer. (D.) Spiegels. (II.), Vrouwe v. Achtien- hoven41 Spierinck. (Silvercroon) J. H. 66 Spierincxhouck. (L. van), Wed. J. Sena Spinny. (C.) Spinola. (Bl.) Splinter, (burgemeester) Splinter. (De commissaris) 114 32, 94 20 352 212 106, XIO 73 26 106 G.)3° W.-z.) 72, 73, 74, 75,78, 80, 82 60, 83 55 78 93 81 89 116 54 53 34 H5 114 85 49

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 399