I REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. 392 t 53 33 Veth. (C. G. de) Vhelen. (Mr. C. van) Vierssen. (W. van) Viglius. (O.) Vignois. (Weyna) 88 107 59 68 18 89 57 55 34 20 209 7° 7° 101 101 24 132 92 17 76 59 98 137 233 44 38, 48, 107 -232 172 187 56 22 20, 26 5° 33 79 47 3 38 bladz. 18 87 113 72 86 Vignon. (j.) 58 Vileers. (S.)25 Villé of Duvilles. (Francois) du 198 Villeers. (Ph. Zoete van Laecke) heer van Villette. (N. N. de la) Villiers. (De) Vin. (N. de). Vin. (R. v. d.) Vinck. (G.) Vinck. (Joh.) Viry. (De erfgen. van Juffr.) Viry. (De wed. van Jhr. W. de) Vischbach. (H.) Visscher. (Roemer)130 Visschersdijck. (De W.-zijde) 36 64 201 5i Voocht. (A. Wed. M. Masuyr) Voocht. (J. de) Voocht. (L. de) Voocht. (L. P. de) Voorhout. (W., Z., O. en N.-zijde) 41, 42, 44. 45, 46, Voorhout. (Nieuwe). Voorhout. (Jhr. D. Duyst van) Voorhout. (Jhr. M. Duyst van) 38 Voornhout. (J.)58 bladz. Verbeecq111 Verbeecq. (C.)97 Verbeek. (N.)53 Verbeeck. (M. P.)56 Verbeeck. (P.)56 Verbies. (Juffr.)51 Verbrugge. (De wed.)85 Verbrugge. (H.)44 Verbrugge. (W.)95, 98 Verburch. (De erfgen. van D.). Verburgh. Verburgh. (B.) Verdam. (Prof. Dr. J.)118 Verdoele. (Maria), Wed. van Jan J. Hacke Verdoole. (B.) Verdoole. (J.) Verdun. (P.) Vereist (D.) Verhaer Verhaer (van der Haer). J. Verhaven. (C.) Verhaven. (De wed. van D.) Verheijck. (Maria), Wed. J. van Rensen Verhorst. (St.) Verhouck. (Annetje Andries), Wed. B. J. van Duijnen. Verhouff. (J. A.j Verhuist, (v. d. Hulst) J. Verhuist. (R.) Vermaas. (J. C) Vermagen. (J.) Vermandel. (C. D.) Vermandois. (De erfgen. van C. Sohier de) Vermeulen. (A.) Vermeulen. (J.) Vermeulen. (L. G.)102 Vermogensverhoudingen 1674.10 vlg. Vermogensvorming i.d. 17e eeuw 8 vlg. Vermij. (Gr. W.), Wed. P. Scheltus 60 Verreul. (P.)55 Verschouw. (W. F.)98 Verschuijl. (Joh.)21 Verstraten. (M.)33 Vertange216 Vertange. (J.)33 Verwijs. (Eelco.)132 Verzameling van Haagsch por- celein: Jhr. A. M. Boreel. 294 Idem: Gem.-museum 227337 passim Idem: Steengracht v. Duivenvoorde 257> 264, 294 Idem: J. A. H. Baron v. Zuylen v. Nijevelt.227337 passim. Vitaucx. (Juffr.) Vitry. (Pierre Lafouasse, dit) Vlacq. (De wed.) Vlam. (C.)101 Vlamingh. (Mr. I.)96 Vlamingstraat. (N. en Z.-z.) 17, 90, 92 Vleersteeg. (De W.-zijde) Vliet. (Prof, van der) Vliet. (H. van) Vlissinger. (De Zeeuwsche kaper) De 139 Vlooswijck. (Juffr. van) 85 Vloten, (van)132 Vlijm. (J. de)40 Volbergen (clerk)108 Volbergen. (Th.)53 Voldersgracht. (Zuid)80 Volkstedt, porceleinfabriek te. 236 260, 285 Vollenhoven. (Joh.)98 Vollevens. (Joh.)223 Voltaire202 Vondel129 Voocht. (De erfgen. v. den heer de) 70 -69 76, 105 44 62

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 402