w. 393 5° 3° 1 I REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. 43 41 Wai. (A. v. d.) Walchart. (Abr.) 22 IO9 25 33 44 349 49 62 20 58 4, 5 C.) 42 W.) 56 van 42, 107 van bladz. Voorschooten. (A. v. Wassenaer, heer van) Voorst. (Wed. Luc. van) Voort. (C. Ph. van) Voort. (L. Ph. van der) Voort. (P. G. van der). 108 4° T15 52 72 78 6 323 56 Mevr, de) 89 36 42 39 - 84 van 4 215 211 242 Waag Waater. (H. van de) Wacker. (J.) Wael. (De erfgen. van Wael. (Th. de) Waelsdorp. (F. J. Baron van Was senaar, heer van) 107, Waerden. (Capiteyn van) Waerden. (C. van) Waert. (P. de) Waesbeecq. (H. A. van) Wagenaer. (B.) Wagenbrug. (Over de W.-zijde) 85, 106 Wagenstraat. (O. en W.-zijde) 84, 86 87, 88, 89 74 54 bladz. Waldeck. (De Graaf van) 62, 142 Walenburgh. (P.)50 Walhem (D. de) 64 Wallendorf. (Porceleinfabriek. te) 284 Walraven van Arkel (Th. Heer van Amelroy)41 Walta. (S.)88 Walwerck. (A. J.)71 Warel. (J. van)94 Warfuse. (De gravinne van) 29 Warmenhuijsen. (De heer van) 68 Warmont. (De douairière van) 49 Wassenaar. (J. M. van) 29 Wassenaar (W. van) heer Sterrenburgh Wassenaer. (A. van) Heer Voorschooten Wassenaer. (J. van) Heer van enz Wassenaer. (Jhr. J. J. van) Heer van den Bosch Wassenaer. (Ridde^ P. van) Wassenaer van (A. van) 46 I4° Duy venvoorde 48, 108 Water. (W.-zijde van het) 93, 94, 95 Waterweg door ’t Westland Watteau Waveren. (J. B. van) Weenink. (J. B.) Weert. (A. van)103 Weesp. (Porceleinfabriek te) 232. 234 Wegewaert. (De Wed. van 0' Wegewaert. (de Wed. van Welle, (de huysinge van van der Werckendam. (De Heer van Moer- mont en de)46 Werkendam. (D. van Wijngaerden. heer van)106, 109 Wernardt. (C.)72 Wernhout. (A. v. Aerssen van) 105 Werve. (Mr. St. van der) 92 Werve. (De Wed. van Mr. W. v. d.) 86 Werven. (De vrouw v. derWiele van der) Wes. (F.) Wesel. (Mr, R. van) Wesenburgh etc. (Jhr. A. C. Brederode van)42 Wesep. (Juffr. van)91 Wesselinck. (G.)34 Westen. (J. A. v. d.)327 Westenappel. (A. van) 61 Westenappel. (B.)84 Westerbaen. (J.)88 Westerbeeck. (De vrouwe van) 104 Westerhout. (H.)81 43 211 104 104 lof5 Vormen van Haagsch porcelein 260 Vormersmerken250, 252 Vorst. (Adriana van der) Vos. (De) Vos. (H. de) Vos. (Mr. Joh.) Vosbergen. (De ritm.) Vossius.(deheer en zijne moeder) 66 Vries. (Eva de)28 Vrolyck. (H.) 83 Vrolijckhart. (C.)56 Vroom, (de erfgen. van J. de) 79 Vrijbergen. (De heer)51 Vrijbergen. (C. van)70 Vrijhoven. (C. Bam, heer van) 69 Vuur-boeten141 Vuyr-teijckenen op het strand van Scheveningen tot Wijck op Zee. 141 Vuijstingh. (G)60 Vijffhuijsen. (D.)82 Vijffhuijsen. (L.)28 Vijfhuizen en het Sootjesverlaat. (De) Vijgh. (De Heer) Vijver. (Op den) Vijver. (A van de) Vijver. (J. van de) Vijverberg Vijverberg. (Korte)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 403