z. - 394 REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. O. van) 33 69 84 24 Zas. (Gebr.) Zas. (J. A.) 42 68 25 65 81 37 Wiswiller. (H.) With. (Wendelvna de) Witheijn. (J. MJ Witporcelein Witsandt. (C. J.) Witt. (B. de) Witt. (E. H. de) Witt. (Gijsb. de) Witt. (G. J. de) Witt. (Jan de). Witt. (De wed. van J. W. de). Witte. (G. de) „De Witte Vos”. (De huysinge gen. de) Witteman. (M.) Wed. Cl. Bruyne- steijn) 20 23 20 27 36, 41, 89, 96 2I5 22 62 52 97 62 3i 47 73 48, 77 36 79, 179 39 43 62 van 106, 109 92 87 44 234, 244, 263 75 233 86 Wimmenum. (de vrouw en heer v.) Win. (C. van der) Winden. (M. van) Winderbeeck. (A. van) Wint(e)rack. (D.) Wintercamp. (Joh) Wissenkercke. (Joh. van) Wissingh. (De erfgen. van L.) 56 85 211 260 26 196, 152 72 75 108 9 36 58 22, 23, 24 4 .113 89 der) zie Stalpert. 42 42 42 48 113 28,113 52, 80 33 108 1 7i 97 71 263 bladz. (J57 Woedewaert of Woodward (A.) 89 96 154 47 42 81 90, 108 95 65 65 58 76 132 79 54 93 79 78 85 20 19 85 z9 20, 23, 115 Wouw. (Mr. J. van) Wouw. (De wed. van J. J. van) Wouw. (Marie van). Wouw. (N. van) Wouw. (Dr. P. van) Wouw. (Sophia van)28 Wouw. (De kinderen v. W. J. van) 85 Wouwerman. (Ph.) Wijbrants. (F.)- Wijck. (C. van) Wijck. (E.) Wijck. (H van Wijck. (De erfgen. van J. van) Wijckersloot. (A. van). Wyel van der Werven. (DeVrouwe van der) Wijk. (Vierde) Wijn. (L. van) Wijnants. (C.)Wed. Claes A. Cruijt Wijnants. (D.) Wijnants. (De wed. van N.) Wijngaerden. (A. van). .61, 82 Wijngaerden. (D. van), heer Werckendam Wijs. (L.) Wijtmans. (Mr. J.) Wittmans. (J.) Woensele. (J). Wolf. (B.) Wolff. (C. van der) Wolff. (F.) Wolffs. (M.). Wolffsen. (FI.) Wolsack. (J. D Wonder. (De Wed. van Wonderen. (O. van) Wor. (J. J) Wormer. (W. J. van) Worp. (Dr. J.) Wortel. (De erfgen. van A.) Woudenberch. (J. R. van) Woudenburgh. (M. van) Wouters. (De wed. van C.). Wouters. (D.) Wouw. (A. van) Wouw. (De wed. van B. van) Wouw. (Cornelia van) Wouw. (De erfgen. van C. J. van) Wouw. (H. van) Wouw. (J. van) Wouw. (Mr. J. van) bladz. Westerhout. (J. van)83 Westerhoven. (D.) 18 Westersteegh. (F. van) 84 Westeinde. (Fiet N. en Z. zijde) Westland. (Waterweg door ’t) Wevelinckhoven Wichmans (de Adv.) Wiele. (Stalpert van Wiele. (De wed. van J. v. d.). Wiele. (Johanna van der) Wiele v. d. Werve, Vrouwe v.d. Wielingh. (Juffr.). Wierts Wierts. (Joh Wigmans. (J.) Wilbrinck. (R.) Wilde. (De) Wilde. (C. de) Wilde. (D de) Wilgenbosch. (H.) Wilhelmina, (princes) Wilhem (B. de) Wed. van G. Muijs van Holy87 Wilhem. (M. de) 54, 87, 113 Wilhem. (S. de), huisvr. van Mr. C. Flanneman en M de 54 Willekens. (A.) Willem V Willemsz (de Wed. van Mees Wilt, (Frans) Wiltens. (Isaacq)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 404