REGISTER DER AFBEELDINGEN. 395 REGISTER VAN PERSONEN EN ZAKEN. Fransche kapers voor Scheveningen 1704 145 1 66 99 165 168 171 189 226 229 234 237 238 241 243 249 250 251 253 Constantijn Huygens met zijn klerk of knecht 1627, in 1651 bladz. 5 35 tegenover den titel. 119 Plan van den aanleg van Korten Vijverberg en Plein Noordeinde, Voorhout en Vijverberg Nieuwe Voorhout, Princessegracht, Heerengracht, Nieuwe Haven en omgeving De Prinsegracht en omgeving Groote vaas van Haagsch porcelein in het Gemeente-Museum Verschillende stukken uit de collectie in het Gemeente-Museum. Bord met doorgeslagen rand en koningsblauw Kom en kan, onder glazuur gemerkt Bord met Doorniksch-blauwe bouquet onder glazuur geschilderd Inktstel met zandstrooier en kandelaar Terrine met vogels en koningsblauw Verschillende typen van het ooievaarsmerk Ooievaarsmerk boven glazuur met merk van Ansbach onder glazuur. Vazen met onder het ooievaarsmerk dat van Ansbach Verschillende stukken uit een servies met vogels Het Korte Voorhout omstreeks 1700 Prentje uit het Fransche boekje over de Liz Duitsche Portret van Mlle. Pélissier bladz. Zurck. (S.) Studler van 44 Zutphen. (J. van)17 Zuyderhout. (W.)32 Zuydwijck. (J. L.)94 Zuylichem. (de Heer van) 62 Zuylichem. (C. Huygens), heer van 113 Zweibrucken, (porceleinfabriek te) 240 Zwingenberg in Hessen.. 281 vig., 318 vlg. Zijdthoff. (J. B.)57 Zijl. (B. van)98 Zypesteyn. (S. Stas), Wed. L. van 50 bladz. Zeeroof, (geval van) in 1471 139 Zeeroovers van Duinkerken. (De) 142 Zelem. (De Heer van)62 Zepperen. (A. van)59 Zeventer. (Ph. Zoete de Laecke van Villiers), heer van. 107 Zeijll. (C.)90 Zon. (C. W. van)45 Zon. (P. W, van)65 Zoete de Laeke van Villiers. (Ph.) 38, 48, i°7 Zuilenstraat. (De Z. en N.-z.) 26

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 405