36 Vermogen. f 5-- den 35-- 11-136 2-333-75 40. 40. 5.169 Opbrengst. st. p. 235---- 120. 470.-.- 295.-.- 35-—•- 5---- 59.000.- - 7.000.- 3 5°°- 1.165.625 1.165 626 4.000. Pieter Hanau, sadelmaecker [Anneken van Winderbeeck] De wed. van Mr. Johan de Quavere, [chirurgijn] Hendrick van Dijck, backer De Molenstraet aen de zuydzijde. Mr. Pieter de Graeff, [schoolmeester] D’ Hr. Doctor Pieter van Wouw, met de over schrijving van Dordrecht ende Delff [Theodora de Wael,] De wed. van Commis [Gerard] Bort Den adv1. Mr. Martijn van der Goes Den adv1. Mr. Adriaen van der Goes D' Hr. Willem van der Goes [Raet-ordinaris] 60.- D’ erffgenamen van Cornelis de Jongh De wed. ende erffgenamen van wijlen den Commis Assendelff [Maria Caron,] De wed. Francoys Coedijcx De wed. van den Notaris Landtdorp De Vissersdijck, west. Thomas Borssy De Molestraet, noordt. Den procureur [Matthijs van] Berculo Adriaen [van] Reverhorst [leidekker] [Trijntje Barents] de wed. van Jan Willems de Witt De Princestraet, west. De wed. van Hans Schenlecker[Schelnecker] [zadelmaker] Zeger Claess van Roon [vleeschhouwer, gehuwd met Margareta Pluvier] Janneken Pluvier Arij Dirckss Tholl [metselaar] De wed. van Hendrick Horst De wed. [Cornelia Laserve] van den predi cant [Jacobus] Ster[re]mont Mj HAAGSCHE COHIEREN II, (1674.) 1.000. V 8.000. 40. 206. 41.200. T) 15.--.— 3.000. w 8.000. n v 8.000. 20. 47.OOO.— 24.OOO. 94.OOO. 12.000. 7.OOO.- 2.5OO.-- I. OOO. 20. 15---— 5.16.9 45-—- 17.TO.— 12.10. 4.000. 3.000. 9.000.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 46