37 t' 235- van 5---- 35--- 45-— 35—-— 65.—.— 54---- 5-—•- 2-333'75 van den procureur De Princestraedt, oost. Ds. Johannes Ringelandts, wegens de erffgen. van Corstiaen Jacobss De wed. [Cornelia van Hoorn] van Alexander le Clair [concierge van ’t hoff van Z.H.] De Molenslraet, noordt. Den adv.[Benjamin]Cromstrijen,soo voor hem, als sijne huysvrouwe [Maria Bosscharts] 150.--. - Samuel de Marolles, nomine uxoris [Elisabeth Thiery, wed. Johan de Rogool] Piter Girard, voorleser De wed. ende erfgen. Johan Roosenboom De wed. van den fiscael Middelgeest Antony van der Hulst [koopman] De wed. van den officier [Joost] Hovius [drossaard v. h. Hof v. FL] De wed. [Anna Gool] ende erffgenamen van den Griffier [Ewout] Brandt De wed. van den Commis [Hendrik] van der Graeff, bij verclaringe Clement van der Heyde, bode van Delfflandt Mr. Ewaldus Schrevel, adv. cum sociis, als erffgen. van Capiteyn Schrevels, over- geschreven van Leyden Doctor [Johannes Fredericus] Hellevetius De dochter van Maria Pels, overgeschreven van Haerlem Eduard Auxbrebis Jacob [Leendertsz.] van Blenckvliet, [kleer maker] met overschrijvinge van Rotterdam Justus van Blenckvliet Jan Feijt, mr. kleermaecker [Geertruyt van Nieuwenhuyzen wed. Jan Lier], De wed. Nicolaes Wijnants Martinet le Heule [Fransch koopman] HAAGSCHE COHIEREN II, (1674.) Vermogen. II.13.9 ff 6.000. 30.—.— ff 30.000. ff ff ff ff ff ff 6.000. 30.—.- ff 47.000. ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 110. 11136 50.-. - 10.000. 13.000. 4.000. 3-5°o-— Opbrengst. st. p. 10.800. 2.000. 1.000. 7.OOO. 9.OOO. 7.OOO.— 50.—.- 10.000. 1.000. 20.— I7.IO.— 7.IO. 35 10. 22.000. 1.135.62 5 1.500.— 7.000.—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 47