42 Vermogen. f 285.000. n 65.000. 291.6.8 58.265.— 722. 144.200. Cats en Deliana v. 108.940. 303.200.— Opbrengst. st. p. 38.-.- 5---— 7.600.-- 5-— 5-— 40. 38.-.- 5-16-9 1.165.62 5 Zijn moeder was Anna dochter van Theoph. v. Brederode v. Wesenburg. 2) 27 Mei 1653 trouwden Jhr. Philibert en Jkvr. Catharina van Brederode van van Catz, heer van Bruelis Wesenburg. D’erffgenamen van de Vrouwe van der Wyel van der Werven [Elisabeth Ruyghrock, wed. Jacob v. d. Wiele] 1.425. De kinderen van wijlen d’Hr. [Huybert] van der Meer, wegens haer moeder [Johanna v. d. Wiele] 585. Deselve, noch bij overschrijvinge van Leyden, ende Rotterdam, resp. 544.14. De Vrouwe van der Mijlen 1516. D’Hr. Raedsheere [Adam van Lochorst heer] van de Lier De Heere [Willem van Wassenaer heer] van Starrenburg en van Ruyven Jonckvrouwe [AnnaCatharina] vanBrederode van Wesenburgh etc. 325. De Hr. van Bruelis [Jhr. Philibert van Catz] wegens de goederen van sijn soon 2) Achter de Cloosterkerck. Mevrouwe Houward Casper Netscher, konstschilder Dirck Duyrcant, boeckvercooper Catharina Croesen, wed. van Jan [Claesz.] van Oosten [timmerman] D’erffgenamen van de Heer [Dudley] Carleton Frans Wolff Hendrick van der Smalingh Het Voorhoudt, noordt. De wed. [Maria van Nypoort] van Coenraet Wegewaert [geschutgieter] Juffr. Sibilla van Nieupoort Den Raedtsh. [Salomon] Dierkens, over- geschreven van Amsterdam HAAGSCHE COHIEREN II, (1674.) 117.000.— IOO. 20.000. 100. 20.000. V V V If V Y1 1.000. 1.000. 1.000. 2.000. 10. 210. 8.000. 42 000. 7.600.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 52