46 265.-.— 58.740 293-I4-~ Wassenaer] Heere van 476.—.- 95.200.- Lier 685.-.- 700.6. 8 57-~-“ 45---— 140.065.— Zuydt het Voorhoudt. Den geschutgieter [Hermanns] v/d Nieupoort Noordt de Plantagie. [Adriaen Buysero] Den Heere van Ginhoven [griffier en sekretaris van Z.H.] met sijne huysvrouwe [Anna Constantia Hoeuft] portie in de quotisatie van wijlen de Heer van Buttingen [Mattheas Floeuft] Den Secretaris [Diderick] Sicxty Mevrouwe van den Honaert, alsmedeerffgen. van den Heer van Puttershouck Deselve, overgeschreven van Dordrecht Den adv. [Rochus] van den Honaert Den Hr. Raedsheer [Willem] Goes [heer v/d Bouckhorstburgh] Mevrouwe Goes [Anna Maria Soeten, wed. Jacob Blauw] met de overschrijvinge van Capelle [Cornelia Berckhout] de Wed. van den I?. admirael [Maerten Harpertss] Tromp, met haer kinderen.. 935. [Jhr. Jan Jacob v. den Bosch 612. 122.400.— Den Heerevan MoermontendeWerckendam1) 585. 117.000. Deselve, noch als mede erffgenaem van den Heere van Benthuysen [Brederode] Den Heer Raetsheer [Frederick de] [heer van Soetermeer] Het Voorhout, zuydt. Dirck Maendeck[er] [concierge] De Confrerye van St. Joris Doelen. De Wed. van den secretaris van den Brouck. 150.— .- Den oudtburgermr. [Jacob] van der Houve. 275. HAAGSCHE COHIEREN II, (1674.) 90.18.OOO. 53.000.— 187.000.— 137.000. M W Wijngaarden. 15---— 50.-.- >1 it 9.000. 41.000. 23.400. 3.000 10.000.— 30.000. 55.000.— 205.-. 117.—.- 11.400 Daniel Oem van Opbrengst. Vermogen st. p.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 56