J 48 Vermogen. a en 5-16.9 25-— Opbrengst. st. p. 2333-75 75---- 93.000.— 2-333-75 2.000.— 5.000.— 2-333-75 7.500.— f 128.400. 4.000. van 642. De Hooge Nieustraedt D’Hr. Paulus Timmerman D’Hr. Bellingam [kolonel] Jasper van Schoorstraten Den adv. mr. Pieter van der Poll D’erffgenamen van Dirck [Cornelis] van der Poll [marktschipper] D’erfgenamen van Ary van der Burgh Maerten van Winden, nomine uxoris, met de overschrijvinge van Haerlem Corn. Pieterss. van Binckerhout [geseyt Quant] De Hooge Nieuwstraet, zuyt. Pieter Haselaar Desselfs kinderen verweckt aen Neeltje Goosens, overgeschreven van Delff Juffr. Wielingh De wed. Havius Den adv. mr. Jacob Havius, nomine uxoris v. d. Heyden] overgeschreven I.165.62 5 I.165.62 6 [Johanna Delff De Kneuterdijck, oost. Den tresorier [Isbrant van] Noortwijck 465. Den procureur Sonnevelt 11.13.6 Huybert Plaesbrouck [tuynman] 10. De huysinge van docter [Ezechias] Surreau 25. D’Hr. van Villeers [Philips Zoete de Laeke] 2002.— De Kneuterdijck aen de westzijde. De huysinge van de Heer van Amerongen [Godert v. Reede] 100. Juffr. Cruys 5.16.9 De Kneuterdyck, oost. Den Eleere [Arent van Wassenaer] Duyvenvoorde Den advÈ. Vincent van Pothoven de noordtzijde. ff ff ff ff ff ff ff ff 3.000.— 15.-.- ff ff ff ff V. ff ff ff ff ff ff 15-— 5.000. 3.000. 3.000.— 4.000. 20.000. 15.000.— 15.—.— 20. 11.13.6 100.— 28.000. 20.000. ff 400.400.— 20. HAAGSCHE COHIEREN II, (1674) 20.000. 140. 100. 11.13.6 37-ïo.-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 58