51 598. 119.600.— 30.—.— 25-— 3.960.— 2-333-75 ï-553-75 5.16.9 5.16.9 5-*6-9 35-—-~ 40.— 5---- 1.165.625 15---- 3°---~ 7-15-6 1.165.62 6 1.165.62 5 Mevrouw Buat bij verclaringe D’Hr. [Carel] van Boetselaer, met een over- schrijvinge van Amsterdam D'Hr. Vrijbergen, Staten generael, over sijne goederen in Hollandt Den Tresorier Mr. Jacob van der Does Deselve wegens sijn vicarye goederen, over geschreven van Santambacht 19.16. D’ Hr. Raedtsheer Mr. Anthony van Persijn 120. Juffr. Verbies Oost de Plaets. Den procureur, Adriaen van Sterrevelt D’erffgenamen van den adv. [Samuel] Heer- mans, [geh. met Anna Soetens], bij ver claringe Binnen de Poort; oost de Singel. De Wed. van Lambrecht Gerritss. backer Willem van Dusyt Adriaen Gevers [confiturier] Johannes Ravens, goudtsmit ende juwelier Francoys Sevenhuysen, mr. apothecaris De Cingel, Noordt. De wed. van den Clercq Vlack Jacques Turenhout [wijnkooper] Jan Framjoys mr. swaertveger Arent Acker Guillaum [Pieters] Merchiers [Messiers] Eva van Solingen Plet Binnenhof. [Alida van der Poel] De Wed. van Gillis Kiggelaer Reynier de Jongh [kamerbewaarder] Willem Boers [concierge van Z. M.] mette overschrijvinge van Santambacht Den notaris [Willem] Guldemont Den notaris [Johan] van Plas Vermogen. ff ff ff ff 10..- 6.000. ff 5.000. ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 25.OOO.— 3.OOO.— 24.000. 2.000. 20.000.— 2.000. 3.000.— 6.000.— 23.400. 2-333-75 1.000. 125.- 15.-.- 10. 117.-.- 11-13-6 HAAGSCHE COHIEREN II, (1674). 2.000. - 7.OOO. 3.OOO. 8.000. 11.13.6 100.—.— 10. Opbrengst st. p. 200. 40.000.—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 61