j 55 f 54-—•- 5-~-- 5-—•- 25.-.— 85.-.- 5---— 45-—•- no. 5-— 5---— Het Halstraetje, Noordt. Michiel Bent Aernout Laers, boekvercooper Johan Conijn, suykerbacker Den Advh Copmoyer Daniel Forestier De wed. van Pieter van Hemert De Hoogstraet, oost. De wed. van den solliciteur [Lambrecht] van Bergen Bartholomeus Verdoole [Mr. zadelmaker] Glaude La Lance [kleermaker] Gabriel Provoost Valentijn Schile Hendrick van Heteren, camerbewaerder van Haer H. M. Barent Hegh, france cramer Bartholomeus Reverhorst D’ Hr. Burgermr. [Willem] Rottermont [apotheker] Daniel Geselle [boekverkooper] Willem Lussingh [schoenmaker] Arnout Laumannus [confiturier] [Jacobmina Willems van der Nette] De Wed. van Glaude Sergeant [kleermaker] Johannes Bos [ledikantmaker] met de over- schrijvinge van Dort De Wed. van Aldert Jacobss. van Spijck, bij verclaringe Cornelis [Pauwelse] Bol [biervoerder] Pieter Verreul Den vroetschap Bastiaen Middelbeeck [apote- caris] Uldrich Sterrenbergh, france cramer Pieter [de] Roos [wijnkooper] 20. v V V 22.000. n 8.000. 40. 10.800. 1.000. V V V 12.10.- IO. - 27. 120. 70.—.- 5.000. 2.000. 2.500. 2.000. 5.400.— 2.000. 1.000. 4.000. 25.-.— 10. 20. I5-— 15.—.— 11.13.6 i.000. 5.000.- 4.000. 4.000. 3.000. 3.000. 2-333-75 1.000. 6.000. 30.—.— 10. 20. V 24.000. HAAGSCI-IE COHIEREN II, (1674). Opbrengst. Vermogen. st. p. 17.000. 1.000. 14.000. 9.000.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 65