Vermogen. f 466.665. M. met Judith Wilhelmina Pieck, hunne Bladen, met d’overschrijvinge 105. 5°.—.- 30.—.- 50.-.- 35-— 350.—.— Opbrengst. st. p. In 1626 huwde Johan v. kinderen overleden jong, de beide laatst overledenen waren Adriaan 1665 en Gijsbrecht (geh. met A. v. Aeswijn) f 1670. [Grietje Wouters Vermij] De wed. ende erff- genamen v. Paulus Scheltus [mandemaker] Nicolaes Cleybergh. [koopman in zijde] Den Clercq [Gerard van] Gronsvelt. D’erffgen. v. Jan Egbertss v. d. Poel, [bakker] De wed. ende erffgenamen van Capn. [Cornelis Janss] van Jan van Bladen overgeschreven van Rotterdam Marcelis Bruynsteyn [schepen, essayeur- generael v. d. munte] Cornelis [Franss] Langendelff [blickslager] Deselve, als voocht v. Annetge Langendelff. Harman Rijff met sijn huysvr. De wed. ende erffgen. van Jacob Dirckss Coeymans Adriaen Groenen [winkelier] De Speuystraet aen de Noordtzijde. Gerrit de Bruijn [goudsmid] Sebastiaen Thierrij D’erffgen. van de Heer van Mathenes buyten den Heere Pieck l) 2333.6.8 [Maria la Mair] De wed. van den secretaris [van het Hof van Holland Cornelis van] Groenedijck. 263. Den advocaet [Pieter] de Bye 140. Jor. Steenbor [Stembor] 236. Den advocaet [Jacob] Gillis, met d’over schrijvinge 230. Gerrit Vuystingh [zilversmid], 11.13.6 Den commis [Andries] Esselingh 15. Den notaris [Pieter van] Hoogenhuysen 50. Abraham Coster [passementwercker]. 5.—. HAAGSCHE COHIEREN II, (1674). 60 ft 70.000. 4.000. 52.600. 28.000. 47.200. 7.000. 4.000. 21.000. - I.5OO. 7.10.— 10. 20. 1.000. - 10.000. 6.000. 10.000. 2.000. 1.000. 1.000. 1.000. 46.000. 2-333-75 3.000. 10.000. 1.000. 10. -. 50.-.- 10. 10. 20.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 70