82 Vermogen. 11.13.6 2-333-75 5---- v De n v n 4-665.— 40. 60. 5---~ 6833.75 2-333-75 2-333-75 Opbrengst. st. p. i5---- 30.-.- !5 - - i5-~-- i5---- 2-333-75 8.000.— 6.000. 14.000.— 2.000.— 9.000. 2-334-75 34-3-6 11.13.6 11-136 45-~•- 11.13,6. 11.13.6 40'. 30.-.- 70.-:- 10. 23.6 .8 5 van Jan Claess Wederom het Speuy, west. Jan [Joost] Arentss Colevelt [huidenvetter] 25. Aechje [Arents] Colevelt met de over schrijving van Leyden Aelbrecht van Wijngaerden, vroetschap Johannes Amelingh Mr. apothecaris Gerrit Amelingh, boeckvercooper Adolph Borrebach [postmeester] [Elisabeth Dircx] De wed. van Jan Thielmanss van Deyl Petronella van Middellant, wed. wijlen Splin ter van Dijck [comenyhoudster] D’erffgenamen van Bartholomeus Drijffhout [steenhouwer] Jan Gijsbertss Veerman Maertge Cornelis, wed. Coningh [comenyhoudster] Mr. Hendrick Holgeest [chirurgijn] [Hester Janss van Groenewegen] De wed. van Meus Hanss van Rooden [timmerman] Dirck Haringh, koeckebacker Jan Leendertss Beeckesteyn [ordinarisbode] D’erffgenamen van Dirck Vijffhuijsen Jan Albertss Swanenburgh [Martijntje Cornelis van Overdunen] wed. van Cornelis van Dam Boudewijn van Molswijck [soldaat] Pieter [Cornelis] van Renssen [bode op Wezel] Cornelis van Cuyck [wijnkooper] met de overschrijving nomine uxoris [Maria van Eyck] van Leyden Jan Schaers, Backer Jan Mattijss. van der Burgh [zwaardveger] D’erffgenamen van Foockel Pieterss. [wed. Dircxss Overduyn] Laurens van Spa [schoenmaker] HAAGSCHE COHIEREN II, (1674). 5.000.— V I.OOO.— V 5J I.OOO.— 2.000. 15’--- 8.000.— 12.000.— 3 000. 6.000.— 3.000. 3.000.— 3 000.— 1.000.— 3.000.— 10.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1914 | | pagina 92