Hoofdmannen De heer Ontvanger Generael [Philips] Doubleth, de heer Reeckenmeester [Johan] Basius, de heer Advocaet mr. Jacob van der Does, de heer Procureur Generael [Gillis Raden De heer [Jacob van Wassenaer heer] van Obdam, mr. Dirck van der Does, de heer [Johan van Wassenaer] van Duivenvoorde, Jhr. Philips van der Aa, Jhr. Nicolaes van Bouchorst heer tot Wimmenum, de heer Conunis [Gilles] Decreysin (de Cresin), Jhr. Jacob van der Wiele, de heer Advocaet [Erik] Dimmer, Vendrich Jan Lenier, Rentmeester Mr. Joost Dedel, Secretaris Jacob Franchois van Bouchoven. Doelmeesters Johan de Hemelaer, Flendrick van der Mast. Tenslotte de doelenknecht. van Flory], Nog een tweede afbeelding van de heeren van Sint Joris is er, die ongeveer honderd jaar jonger is dan de juist besproken schilderij. Het is eene teekening van Ph. van Dijk welke zich in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam bevindt. Zij is bekend ten minste als voorstellende de hoofdlieden van het Haagsche schut tersgilde, alhoewel niet blijkt waarom. De keten op tafel is niet heel duidelijk althans. Maar de mogelijkheid is niet uitgesloten. Wie echter zouden kunnen zijn voorgesteld is, daar de tijd niet nader is op te geven dan het begin van de 18de eeuw onmogelijk te zeggen. De teekening ziet er uit alsof zij het ontwerp voor een schilderij is, maar alwedereen zoodanig schilderij van Philip van Dyck is niet bekend. DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. 92

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 102