1 g H W M r -* 1 I S" wit 93 D. Besluit. £1 L De historie van de illustere broederschap is, nu de belangrijkste punten zoo uitvoerig besproken zijn, noch heel lang meer, noch bijzonder belangwekkend. De revolutie van 1795 maakte aan het DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. Het Hotel de Oude Doelen omstreeks 1844. £!<ïWg7 1 D’-k" A S B H-'/l '9*

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 103