99 A ra Hare geschiedenis, tenslotte, bevatte, zooals de welwillende lezer misschien heeft opgemerkt, menig ding belangrijk voor onze kennis van het leven in oud-den Haag. Dit verontschuldige haar, wellicht verontrustenden omvang! Onverdeeld blevenhet archief en alles wat daarbij behoorde, in „bezit en bewaring” gesteld van de erven van Lynden van Sandenburg; en de groote schilderij, welke wij boven reeds be spraken. Ten opzichte van deze laatste werd een nadere beslissing in uitzicht gesteld. Het stuk is nu eveneens in het bezit van den erfgenaam van den heer Van Lynden van Sandenburg. Een en ander werd notarieel bevestigd voor notaris C. J. van de Watering te ’s Gravenhage, den 27 December 1850. Dat was het stille, weinig roemruchte slot. Maar door alle wis selingen der tijden heen had de Broederschap dan toch een leeftijd van meer dan vier en een halve eeuw bereikt, de doodsoorzaak: „verval van krachten” was zonder twijfel geen onnatuurlijke! DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. Gevelsteen van den Ouden Doelen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 109