BIJLAGE I. IOO DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. 3 i 4 sc. gr. ONTFANC. Eerst van erfrenten van lande etc. DE OUDST BEWAARDE REKENING DER BROEDERSCHAP (1453). (Invent. No. 6) Van Heyn Bonen woninghe houdende omtrent 6 morgen lands, liggende in den ambochte van Monster, den ghilde van Sint Joris in den Haghe toebehorende bij ghiften van wijlen Hertoge Jans van Brabant ende vrou Jacob van Hollant, zijnre ghesellinnen, beyde saliger gedachten; welke wonynge Huge Moy Diricx- zoen in hueren houdt, vijf jair lanck om 16 sjairs vrijs ghelts, een croon van 4 schellingen gr. voir tpont gerekent. Te betalen alle jaeren tot Voirschoten ende Valckenburger mercten. Dairomme hier van den voirscr. termijne verschenen int jair 1453, ende is dat vierde jair van de huyre, de voirs. 16 ten prese voirs. maict Van omtrent 4 morgen lands liggende opten Knoop- stock in Escamp, den voers. ghilde toe beboerende bij ghiften als boven, welke 4 morgen Vrancke Gerits- zoen in hueren houdt vijf jair lanck, beginnende te St. Pietersdage ad Cathedram 1447 om 8 sjairs vrys gelts sulke ponden als voirs. is te betalen als boven, dair om hier van den voirs. termijne verschenen Anno 1453. Eerste Rekenynghe heeren Ghysbrechts broeder tot Brederoode, Dom proost te Utrecht, Thielman Ooms van Wingaerden, Mathijs de Busers ende Jacob Cruesincs, hooftmannen van Sint Joris ghilde in den Haghe, van alle ’t gheent dat zij als hooftmannen voirscr. ontfangen ende uutgegeven hebben, binnen eenen geheelen jaere beginnende des Sonnendaechs na Sinte Bertelmeus dach 1453 dat zij tot hooftmans mans gecoren worden, ende eyndende des Sonnendaechs na Sinte Bertelmeusdach anno 1454; welke rekenynghe gemaect is in ponden, schellingen ende penningen grooten vlaems.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 110