- DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’S GRAVENHAGE. IO3 niet 2 s. pieters 2 nobel De heer dese rekeninghe 20 1 s.'jd. gr. I zijn daer Sint Joris, indien het ghebuert hadde, hueren besten boge of toebehoerde of eenen eyngelsche nobel daervoir, daer om hier 12 gr. 12 gr. 12 gr. 12 gr. s. 2 10 8*|2 d. gr. 8 s. gr. 17 d. gr. 10 d. gr. 5 d. gr. 12 d. gr. 8 s. gr. 3 s. gr. 4 d. gr. s. 4 d. d. gr. Dese navolgende personen zijn noch huer 12 gr. scheuldich van dat zij in Berkenrijs waren in den zomer anno 52alst blijct bij der voirgaenderekeningh Meister Andries van der Cruce Jan van Matenes Gheryt van Sprevesteyn Cornelis de pasteybacker 2 pieters 6 s. gr. 9 d. gr. 4 s. 4 d. gr. 4 s- gr- 7 s. 4 d. gr. 16 gr. 4 s- gr- 6 s. gr. 6 s. gr. 6 s. gr. 3 s. gr. 3 s. gr. Deze navolgende scntters zijn noch sculdich van achterstallen van dat zij geloefden te geven tot St. Joris altair mede te doen stofferen Ghijsbrecht van IJselsteyn 1 pieter Mr. Andries van der Cruce 1 postulaetgulden Jacob Bosszt oick een postulaet De boogmaker 5 stuvers Jan Crauwel loot silvers Albrecht van Raephorst Adriaensz 1 Boscoop 1 loot silvers Witte de bontwerker Jonge Grijp Simon Aernts Zonne van Zevenbergen 1 nobel Totalis Somme van alden ontfangen van i Dese navolgende personen zijn noch sculdich van achterstallen van hueren costen doe men die papegay schoot in den zomer anno 52 alst blijct bij de voir- gaende rekeningh: Meister Andries van der Cruce zijn geheele costen belopende 2 pieters Jacob Bosszt Jan Loodijck Jan Crauwel IJsebrant de drapenierer ende Jan Schout zijn zoon Roel de snider Walrave de barbier De heere van Zevenbergen Jan van Cats 2 pieters Aelbrecht van Raephorst oick 2 Aernt van IJselsteyn 1 pieter Willem Ruchrock 1 pieter

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 113