L DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE 's GRAVENHAGE. IO5 Secunda somme 7 jg 4 s. gr. 4 d- gr- 4 d- gr- d. 4 gr- 4 d. gr. 6 d. gr. d. 3 gr- 3 d. gr. 6 d. gr. 8 d. gr. 6 d. gr. 16 d. gr. 6 d. gr. 8 d. gr. Claes den coster in der Capelie in den Hage van wassenkersen bij hem gelevert ende die verbernt zijn binnen den jaere van dese rekeninge in der kerken op ende voir Sint Joris altair, belopende na uutwysen sijnre cedel daeraf overgelevert 6 Hollants paye- ments 25 gr. ende 18 miten facit Ander uutgbeven van dienst ende cost gedaen in der Kerken ende voir Sint Joris voirn. die meerdert ende mindert. 17 s, 1 d. gr. 18 miten. na Sint Jorisdach Den wijven die op die voirs. dach voir Sint Joris stroeylis brochten ende die meyen haelden die voir Sint Joris gehangen worden Noch den scholmeester gegeven om den scholkinderen oerloof te geven Costen gedaen op ten Heiligen Cruysdach anno 54 onder de processye in den Doelen ende anders alsook van oudts gewoenlic is. Eerst om 150 eyeren die costen om 2 scapen-casen tstuc 3 gr. facit om 4 stuck boteren tstuc 2 gr. facit Den priester die der Sonnendachs die kermismis sanck gegeven Den twee priesters die in de voirsz. kermis-misse diende als deaeck ende subdeaeck elx gegeven 2 gr. facit Ander twe priesters die onder deselve kermis-misse providerden elc 2 gr. facit Den twee costers gegeven van dat zij de voirs. misse holpen zyngen Den organist ende den blazer van dat hij de voirs. misse op den orgalen speelde gegeven Den prochipape voir zijn recht gegeven Den schoelmeesters mitten schoolkinderen voir heur loon, dat zij de voirs. misse holpen zingen Den graefmaker van dat hij beyerde des Sonnendachs doe men die kermis-misse sanck

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 115