lOÓ DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. Belle gehaelt tstoep io d. gr. 2 s. 12 d. gr- s. 6 d. 2 gr- 6 d. gr. d. gr. 2 niet. niet. Aernt de Duvel. Willem de bastaert van Zweeten. Bouwen Hugezoen. In 't Gulden Hooft. Cornells pasteybacker. Ghysbrecht Moyekint. Jacob Floriszoen. Mr. Andries van der Cruce. Jan van der Goes. Godevert de Patynmaker. Dirick Potter de Oude. Dirick Potter de Jonge. Aernt Pieck. Daem de Riemslager. Bertelmeus de borduerwercker. Jan Sterck. Crauwel. Jan Scout. Ander uutgeven van wijnen gesonden den scatters die voir Sint Joris in de processy gegaen zijn ten dage alst betamelic geweest is ende hierna verclaert staet Op ten Haech-kermisdach soe plecht men gewoenlic in processy te gaen ende soe hadde elc scut die dair quam ende ginc in de processy een menghel wijns, nier wat men opten kermis-dach int jair 52 twelke is binnen den tide van dese rekeningh gheen processy noch ommeganc gedaen en is daer om hier Opten Heyligen Cruysdach anno 54 gehaelt totBeylincx in den Engel Jan Duker. Geryt Goetlijf. Mr. Jan Quebin. Anthonis van Hoichtewoude. De Bailluy van Waterlant. Mr. Jacob de boogmaker. Pieter Janszoen van Werre. Tielman Oom. Jan Duyck. Pouwels Corneliszoen. Aernt de bastert van IJselsteyn. om 17 stoop biers tot Pieters van eenen stuver valet om een hondert broots tot Claes Pieterszoen de backker gecoft Den pipers van Delf die in den ommeganck voir Sint Joris speelden eenen clincert facit Den vier gesellen die de tortijsen droegen in den ommeganc voir Sint Joris Twee horden gehuert daer die scutters mids over de brugge gingen achter uut den doelen van huyre gegeven Tertia somme jo s. 6 d. gr. 18 miten. Ander uutgeven van zielmissen te doene voer den dooden ghildebroeders, daer en zijn gheen missen gedaen ge weest binnen den jaere van desen rekeningh daer om hier

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 116