DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. I07 Tot Pieter Potters. Dirck de bastert van Cralingen. Heer Dirck Wouman. Dirick Dirick Evertszoen. Pieter Potter. Mijn Heer de Domproest. In den Eyngel. Jan Duker. Roel de Snider. Willem de bastert van Zweete. Pouwels Corneliszoen. Jan Loodyck. Jacob Zeelander. Walraven barbier. Daem de Riemslager. Aernt Groeninc. Cornells pasteybacker. Adriaen Hendericxzoen. Claes sloetmaker. Vranck Jacobszoen. Beylinc. Geryt Aerntszoen. Claes de backer. Simon Floriszoen. Zweer de bastert van Vyanen. Witte de bontwerker. De heer van Wassenaer, coninck. Gherit zijn knecht. Jan van der Cruce. Simons Jacobszoen. Jacob Zeelander. Roel de snider. Jacob Jan Broederszoen. Gherit Kerstinszoen. Jan Lodijck. Gherit de proest. Jacob de backer van de Vischmerct. Ysebrant de drapenier. Jan Schout zijn zoon. Jan Simon. Heer Phillips van Dam. Aernt Groeninck. Grijp de backker. Zweer de glasmaker. Claes Bruneszoen. Simon Aerntszoen. Willem van der Zonne. Jacob de backer. Tyman van der Mye. Claes de bontwercker. galt facit. 19 s. 10. d. gr. Opten Heiligen Sacraments dach anno 54 tot Adriaen Kerstenzoen uuytgehaelt. Anthonis van Hoechtwoude. Witte de bontwerker. Jan Simons de snider. Jan van der Goes scilder. Aernt de Duvel goutsmit. Adriaen Heinrycxzoen. Jacob Pieterszoen de backer. Jacob Cruesinc. Ghysbrecht Moyekint. Jan Scout. Tyman van der Mye, Jacob Jan Broederszoen. In Oestervant gehaelt. Jan Nachtegael. Gherit de borduerwercker selve. Belopende tsamen 67 scutters eiken een mingelen wijns van 3 Va gr., alsoet doe scuttap was ende den wijn binnen den scuttap op die tijt 7 gr. de stoop

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 117