I io8 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE’s GRAVENHAGE. niet. 2 s. gr. Zwer de glasemaker. Meester Andries van der Cruce. Jan van der Cruce. De Baillu van Waterlant. Heer Phillips van Dam. Beylinc in den Eyngel. Bouwen Hugenzoon. Gheryt Kerstenszoen. Dirick Dirick Evertszoen. Jacob de backer an de Vischmert. Pieter Potter. Jan Scout Ysebrantzoen. Meester Jan Quevin. Govert de patijnmaker. Simon Aerntszoen. Gherit Aerntszoen. De Heer van Wassenaer, coninck. Quinta somme 2 s. gr. Ander uutgheven overal daer des Tielman Oom. Heer Dirick Wouman. Dirick Potter de Jonge. Aernt Pieck. Jan Duuck. Vranc Jacobszoen. Tot Pieter Potters. Claes Bruneszoen. Gherit de Proest. Mijnheer de Domproest. Zwer de bastert van Vyanen. Kotrus. Aernt de bastert van Yselsteyn. Mathys de Buser. Koen Diricxzoen. Simoen Floriszoen. Claes de slotmaker. Gherit de borduerwerker. Hage an 12 stu vers werken gedaen in den Doelen noode geweest is om die te van van noode geweest is om onderhouden ende van des men daer voort behoeft heeft binnen den jaere van deze rekeninghe. Belopende tsamen 57 scutters eiken een mingelen wijns van 3 gr. alsoet uut den scuttap was 14 s. 3 d. gr. Quarta somme van den scutten wijne voirscr 34 s. 1 d. gr. Ander uutgeven van maeltijden gegeven den scutten van Sint Joris ghilde in den Hage ten dage als gewoenlic is, ende want men den voirn. scutten binnen den jaere van deser rekeningh gheen maeltijden gegeven heeft, daarom hier Ander uutgeven van mailtiden ende costen gedaen om den scutten van buten die in den Hage zijn ge- commen schieten gelijc van ouds gewoenlic is. In de weke na Beloken Paschen anno 53 dat mijn Heer van Charolois in den Hage was, doe waren die scutten van Utrecht gecommen in den Haghe scieten over de hant ende dair wort vertert des aftermiddags in den Doelen mit sommige van de schutten uten wijn ende anders dat daer gehaelt wert valet

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 118