I DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. I09 10 d. gr. Latem 9 d. gr. 14 d. gr. 12 d. gr. 14 d. gr. 12 d. gr. 14 d. gr. 2 d. gr- 14 d. gr. 2 d. gr. l/2 gr- i1/? gr- Eerst Bij Jan van Latem geseyt Crauwel, tymmerman, gecocht in de maent van September anno 53 tegens Ghijs- breclit Moeyekint een lange eyke plancke daer een sitten of gemaect is in die zuytdoelen int stuck voir die poerte ende coste Van 5 posten int Hout gehaelt bij Jan van daerof die drie staen onder ’t voirs. sitten ende die ander twee worden geleyt in den doel-grafte, in gar- nisoene gegeven van wagenhuyre om de voors. posten te brengen uten Houte in den Doelen Gegeven om de voors posten of te sagen Au spikeren daeran verbesicht gehaelt tot Westvalinx Jan van Latem gegeven voir eenen dach dat hij over ’t voirs sitten te vermaken gewracht heeft mits dat hij die voirs. posten selve int Houdt haelde ende die halp ofsagen Alsoe die doelen voir die poort zeer verwait ende vervallen waren boven ende buten ende men dair om die pannen vermaken moest, soe heeft een ge- noemt Wigger, wonende onder ’t Berkenrijs, gelevert ende die daer toe gedaen zijn hondert zooden, daer- voir hem betaelt is 7 stuver facit Gheryt van Oversloet gegeven voir zijnre arbeyt van die voirs. doelen te vermaken 6 stuvers valet Die doelen op die wal waren oick seer quaet ende aerch ende om die weder te vermaken zoe zijn daer toe gegaen hondert zoden, gecocht tegens den voirs. Wigger ende costen oic 7 stuvers valet Gerit van Oversloet gegeven voir zijnre aerbeit ende loon om die voirs. doelen optie wal te vermaken 6 stuvers valet Noch gecocht tegens den voirsz. Wigger een hondert zooden daer dat lange stuck mede vermaeckt is ende costen Gegeven om dat gras tusschenden stucken of te maeyen binnen den jaere van dese rekeningh Den voorn. Gheryt van Oversloet mit hun anderden om den sloot an die oestzide van den doelen op te schieten datter die varken niet overlopen en zouden, hun beyde gegeven voir huer arbeytsloon 7 stuvers valet Die wateringhe die an de zuytzide van den doelen loopt om dat zij mede onder die scoude van den banwerke leyt, soe moest zij schoen ghemaect wezen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 119