I IO DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE’s GRAVENHAGE. 12 2 S. gr. 12 d. gr. 4 d- gr- Sexta somme niet van niet van 6 d. gr. Meye anno 54 ont- 6 d. gr. 5 s. gr. 12 s. 1 d. gr. Ander uutgeven van costen ende oncosten om die feeste van den papegay als men die schiet, mer want men de papegay binnen den jaere van dese rekeningh niet geschoten en heeft noch eenige feeste daerom gedaen, daer om hier Ander uutgheven van opgeleyden gelde als men die scuttappen verhuyrt heeft binnen den jaere van dese rekeninghe, ende want men binnen den selven jaere gheen ghelt opgeleyt en heeft daer om hier Ander ghemeen uutgheven Eerst Vertert bij den hooftmans voirn. doe zij tgelt den scuttap van den termijn van Vasten-avontont- fingen, een stoop wijns facit Bij den selve noch vertert tot Phillips van Watselaer doe zij tgelt van den termijn van fingen, oick een stoop wijn van Dirick Claiszoen dat hij Michiel van Haelwijn dede daghen metten deurwairder van der Camere van den Rade tegens den hooftmans van Sint Joris ghilde in den Hage, om ongebruyck die de voirs. Michiel dede den voirs. ghilde in den scuttap ende van dat de voirs. Dirick den hooftmannen woirden voerde voir den Rade ende anders veel moeyten daer mede hadde, hem daervoer gegeven Alsoe Pieter Potter den scuttap van den termijn van Meye anno 53 dat was binnen den tide van de voer- gaende rekeningh gehuert hadde om 24 Jj hollants mits voirwaerde dat nyemant tappen en zoude dan hij of dien hijt consenteerde, ende want Michiel van Hael wijn binnen dien scuttap wel wijns getapt hadde den ende was besteedt an Gherit van Oversloet om stuvers valet Om vier boeck papiers verbesicht in den doelen tot witten binnen den jaere van dese rekeninghe elc boeck 4 gr. facit Noch gegeven ende betaelt om die doelen voor die poort te doen beleggen voeren, daer men staet, mit groene zooden voor t stuven van de zande

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 120