io s. gr. 3 s. gr. 2^ 17 s. 7-d.gr. van dese rekeninghe [18 12 s. 3] 7 d. gi. al den Uutgeven DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. jORIS TE’s GRAVENHAGE. J 11 buyren in den Hage, daeraf hij den sei ve Pieter geenen scuttap gheven en woude, soe wordt den voorn. (Pieter) daerof toe gevonden bij den ouden hooftmans ende ock bij desen te hebben voir zijne schade, die hij daerbij leet 4 hollants die hun hooftmans betaelt zijn daerom hier 4 =g valet Betaelt van dese rekeningh te doen scriven in twee boucken ende van papier daertoe gegaen, alsoot van ouds gewoenlic is Septima Somme lp s. gr. Ander uutgeven tot ontlastinge van Sint Joris ghilde. Alsoe men den ouden hooftmans als mr. Jan Quevin, Hughe Philipszoen, Aernt Groeninck ende Gherit Goetlijf sculdich gebleven is bij den eynde van huere 2de rekeninge van den voerleden jaere de somme van 6 1 s. 7 d. gr. welke rekeninghe gehoort ende ge sloten wert opten 8 dach van Augusto anno 54, soe is den selven oude hooftmans daer op betaelt an alrehande persoenen die zij sculdich waren ende die zij bewesen an den selven hooftmans Restende dat men den voirs. oude hooftmans noch sculdich blijft 3 =g 4 s. gr. Octava Somme 2 =g 17 s. Totalis Somme van d. gr. 18 miten. Dus zijn de voirs. Hooftmans hier sculdich 29 s. 5 d. gr. 6 miten, Die gedragen zijn ende daer af de voirs. hooftmans gelost zijn int slot van huere tweede ende naevolgende rekeningh eyndende Sint Joris dage, alsoo nu quite. Dese rekeninge was gehoert ende gesloten int Keyserijck tot Gherits de Borduerwerker in tegenwoerdicheit van Dirck Potter de Oude; Beylinc ende de voirs. Gherit de Borduerwerker als hooftmans in desen tiden van Sint Joris gilde, soe mede bij waren van den scutten Claes Pieterszoen Backer, Jacob de Backer, Ghys Moejekint, Zweer de glas maker, Pieter Janszoen van Werve, ende meer anderen opten 25sten dach van Junio Anno 1455.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 121