BIJLAGE II. 112 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE *S GRAVENHAGE. o.a. nyet. ii stuiver i sc. 3 d. gr. i sc. 3 d. gr. 8 d. gr. i sc. gr. 2 sc. 2 d. 3 sc. 8 d. gr. Craellen voor coralen koorzangers. 2) Deze twee woorden later bijgevoegd. 3) Later bijgevoegd„En zij niet meer sulke costen ten laste van den gilde betaelt want men soudet niet meer lijden in rekening”. DE UITGAVEN DER BROEDERSCHAP IN 1457 EN 58 VOOR EEN SCHIETSPEL. (Invent. No. 8). Van Maeltiit als gewoenlic is. Up zintte Jorisdach verteert tot Adrain Kerstansz. dair en elc man zin gelach betaelde ende Claes van Waerder mede, dair om hier Item Grietje Adriaens gegeven van die craellen ende sanghers van den Hove, van haer costen. Ander uitgeven die ghemindert ende ghemerdert worden ende ander als van noede gewest is. Verdroncken tot Robben mitten scuitten vanDelf als dat zij quamen scieten in den Duilen enen aeftermiddachs lanc Item verteert mit sommige scuiten tot Jan van Beveren mit scuitten uutten Briil Pieter Janssoen in den Duilen verleit doen die scuitten van Delf hier quamen scieten verteert worde an wiin en broet Pieter noch verleit in dien Duilen bij scutten van Delf ende meer anderen, Philips van Waessenaer, Jan Kevin, die boechmaker, Claes Pietersz, ende meer anderen die somme van Jan Memmersz. verleit een gelaech in dien Duilen daer vremde scuitten waeren van Haerlem 2) Jan Stare betaelt van een reisse dat wij die scuttap daer verhuerden, daer veel scutten mede quamen eten ende drineken ter maelteit, daer wij hoeftmans Jan Stare voor betaelden 22 stuiver facit 3) Item tot Huig Fillips verteert doer hoeftmans doen Rupraten Melissoen een half laken nam tot Pieter Janzoen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 122