I 6 d. gr. DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. 113 Ander uitgeven nyeugebouckt. 6 d. gr. 4gr- 4 d- gr- 4 d- gr- 4 d- gr- 3 sc. 4 d. gr. 6 d. gr. 7 '/s d- gr- 1 sc. lo’/a d. gr. die scermen die gr. facit spikeren an. die scermen daervoir 6 d. gr. 4 d- gr- 1 sc. 2 d. 8 d. 7 d- 4 d. 2 sc. 2 d. 2 sc. 4^2 d. 4 d- gr- 8 Ander uitgeven in den Duilen up de Heylige Cruisdaeh verteert an alrehande spiise ende drancke als gewoenlic is. van dat hij dien kinder Item 4 gesellen gegeven van dat zij zintte Joris tortussen druechen in der processien up een Vridach om getidich weer te hebben ende dat men Onsser liver Vrouwen omme druecht, daer of betaelt Betaelt voir twie gheroechtte scoeren 7 stuiver facit Om eier 4 sticke buitters een caes een hundert broets 19 stoepen biers, elc stoep 1 gr. Item gegeven 4 gesellen die up den Heiligen Cruisdach die toertiissen druegen in der processy Item 2 gesellen die Zintte Joris druegen in der processy up den Cruisdach Item gegeven een man van een bruege te leggen dair men up den Heiligen Cruisdach mede aefter uitten Duilen ginck Item gegeven een man die alrehande spise ende dranc in den Duilen broechtte up de Heyligen Cruisdach ende weder thuis broechte cannen, platelen, taeffelaken al sulc als dair van noden hadde te besichen, voir zin arbeit Item die trumpers ende claretten die wij hadden up den Heyligen Cruisdach voer haeren arbeit gegeven ende betaelt Item den scoelmester gegeven oerlof gaef te gaen spelen Item up den Heiligen Sacramentsdach verleit van die toertiissen te dragen Item van Zintte Joris te dragen up den selfven dach Ander uitgeven in den Duilen. Item Jan van Latim geset 3 paelen an die scermen verbesich, daer of betaelt Item noch verbesich 9 plancken an Jan Memmerz. leverde dat Stic 21 2 Item verbesich an betaelt ende wij raet zoechte an Mester Ampelonis om ’t laken wederom te hebben, daer verdroncken 3 stuivers facit

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 123