114 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. I SC. 3 d. gr. 9 d. gr. 3 sc. 6 d. i d. 3 sc. 4 d. gr. i d. gr. i sc. 16 sc. 4 d. gr. 4 d. gr. 2 SC. 8 sc. 3 d. gr. 8 d. gr. 4 sc. gr. 3 sc. 6 d. gr. Zintte Joris gerey een elle roets van 3 sc. 4 d. 2 sc. gr. 7 sc. gr. 4 stuivers facit 8 d. 2 d. gr. 13 sc. 4 d. gr. 1 sc. Item Jan van Latim betaelt 15 dach die hij vroechte an die scermen elcken dach 10 gr. facit Item een eyken hout dat hiet een middelhout oock verbesich an die scermen facit Item Jan van Latim gegeven mit zijn huilpers van een banc te vermaken ende dat hout daerthue gelevert ende een scerm van riit voer die zonne te samen gecost Item een man ghevroecht an die sticken die zode te vernieuwen ende te verleggen ende heft dair gevroecht 7 dagen, dages 6 gr. facit Item gegeven den selfven man die an den cuil vroechtte tot drincgeldt facit Item Pouwels gegeven van die pannen te striken vant jaer facit Item Pieter Janssoen heeft 2 keper hout daer die smede in die Duilen onder die loesse, daer in geslagen een deel iseren haecken ende heft tesamen gecost Item an zoeden gelevert in dit jaer van onser rekeninc in den Duilen, want die duilen heel vervallen waeren 1400 zoeden, elck 100 coste 7 stuiver, facit Ander uitgeven van graden. Item Waelraven der scutten boede gegeven elle Leits groen om 14 stuiver facit Item 2 elle ende elle Engels groen, die elle 22 stuiver tot Stadhouders caproen facit Item Aernt die Duivel betaelt van Stehouders beslaech te maken Item noch Aernt betaelt van faetson van beslaech te maken Item die borduirwercker van Stadhouders covel te ma ken een croen, facit Item die snieder van Stehouders covel te maken een Wilhelmus scilt, facit Item gelevert an 20 stuivers, facit Item Michel scilder van Zintte Joris gerey te vergulden ende van veruwen te leggen, coste tesamen na uitviisinc zin cedel Item Jacob Zaelmaker van Zintte Joris gerey te maken voer zin loen 2 Wilhelmus scilde, facit Ander uit geven van costen gedaen Ziaterdaigs ‘s middags up Huls te Gaesbeec, die piipers ende trumpers ende die waert ende waerdtnne ende zommige ander diennes. Item gecoft 3 carpers om

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 124