DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’S GRAVENHAGE. II5 12 SC. gr. dat hij den d. gr. I I SC. 5 sc. 6 d. 4 d- gr. 12 sc. gr. aarden schavot, waarin de staak met de papegaai ws. een 5 sc- gr- 6 d. gr. van dat zij oeck 8 sc. 4 d. gr. Item die coninc-boge heft gecost 4 rinsse guldens facit 13 sc. 4 d. gr. Item die coninc-boge heft gecost te veruwe en die papegay te veruwe ende die scilden groet ende clein die men voir den scutten duir sette ende voir coninc-hoof coste tesame Item van die papegay te snieden facit Item die piipers ende trumpers altesamen vertert na dat die cost up huis te Gaesbec uitgeseit waes tot Gerit Berdurwerker 22 maeltiden elc maeltiit 3 gr. facit Item van die puitten te delfven dair die bomen in geset woirden costen 2 stuiver facit Item van die papegay te rechten ende dat ardens 2) te maken ende te breken heeft tesamen gecost Ander uitgeven an broet dat gehaelt waert in scietspel. Item tot Claes Pietersz. 200, dat hundert 25 gr. Item tot Geriten 200 min 18. Item noch tot Geriten 6 gr. an grof broet. Item Jacob an die Viismart 150. Doorgehaald. 2) Bedoeld wordt is opgericht. Item om salm 2 stuivers facit Item een ben spiirinc ende om muesselen facit Item 6 zeehanen savons 2 braespenninc facit Item om salm savons 3 gr. facit Item een snuic savons om 3 gr. facit Item om tungen savons een braespenninc facit Item den hoeftman verteert tot desen tiiden tot ont- bieten als zij om spiise ende anders te copen onledich waeren mit deinen huilp, 6 stuivers, facit Ander uitgeven van de costen gedaen in de festen van spel van den Hage, dat die papegay gescoten waes voer Zintte Louris dach anno In den ersten die piipers 4 d. 3 d- 5 d. 3 d. 3 d. 2^2 d. 1 sc. Zint Joris scict- ende waes Zonnendaigs 58, duerrende zees dage lanc. van Delf van Zaterdach-mid- dach tot Donnerdages zavont thue gegeven voer haeren arbeit, facit 15 sc. gr. min 2 d. Item dii piipers van Leiden gegeven due den scutters dienden Item een man mit een tambuir gegeven van scutten diende Item een goechelaer gegeven dat hij voir des coninc .tavel spelde 1). Item 5 wagens daer men mede in Berkenriiss voir om die Meye bomen te halen, die voer haer loen

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 125