116 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE 's GRAVENHAGE. 18 sc. 8‘/2 d. gr. 30 sc. 6 d. gr. 13 sc. gr. 2 sc. 4 d. gr. 33 sc. gr. 4 d- gr- sc. 1 2 sc. gr. 1 d. sc. 8 d. 1 ll/z d. 9 SC. 9 sc. 2 sc. 4 3 d. gr. 7 sc. 1 sc. 18 sc. om I4I;/2 I SC. van grof broet. d. gr. Item Bouwin Huiggezoen 100. Item Jacob in die Venstraet 150. Item noch Jacob voerscreven 10 gr. Item Wouter iri Noortende 60, facit hier af van den broede Item tot Bael in den Engel gehaelt an wiin mit cruicken, 12 cruicken, elc cruic 15 stuiver en 5 gr. dit beloopt te samen Item noch tot Bael in den Engel vertert den coninc mitten scutten een maeltiit die coste 5 g 6 gr. facit tezamen Item noch vertert tot Bael doen die hoeftmans haer rekeninc deden 14 stuiver, facit Item tot Geriten Berdurwerker an wiin gehaelt 66 stoepen roet wiin, elc stoep 6 gr. facit Item an malevesey gehaelt den paesteibacker tot Geriten Berdurwerker 3 mingelen, facit Item in twie bancketten an malevesey 4 mingelen elc mingel 4 gr. facit Item smorgen doen men in die Lier toech verdroncken tot Geriten Berdurwerker die piipers ende trumpers ende sommige van den scutten Item als die piipers ende trumpers thuis toeghen een ontbieten gedaen in Oestervant daer voir betaelt 12 gr. facit Item 6 vaette biers elck vaet 18 stuiver facit Item Jacob Zelander 3 of 4 hoeppen doen leggen om een vaet biers datqualic ghebonden waes, dair voir betaelt 1 gr. facit Item gegeven om bier dat in dat bier gevolt wairt doen wij scoeten overmits dattet lange lach, daer of betaelt 10 st. facit Item Alleman van dat hij dat bier van Delf broechtte en 2 tonne turken daer mede, daer voir hem betaelt 6 st. facit Item Dire van Veen betaelt van een vaet biers te brengen up huis te Gaesbeec 1 leliaert, facit Item een halfve kue heft gecost 4 rinsse guldens ende waert gecoeft tegen Simon Florisz., facit Item gecoft tegen Gerit Aerntz 3 wers, elck stick om een pieter, facit Item noch gecoft 3 veers tegen Simon Florissoen hebben gecost dat Stic een pieter, facit Item noch een weer gecoft tegen Huig Bein stuiver, facit Item 7 speenvarken elck Stic om 12 gr. gecoft Item een man betaelt die die speenvarcken haelde voir zin loen betaelt 2 stuiver, facit 1 sc. 13 sc. 4 d.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 126