DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. II7 IO SC. gr. 3 sc. 6 d. SC. 5 d. gr. 2 16 sc. 8 d. 3 sc. 8 d. 4 d. 3 sc. 2 d. 5 sc. 10 d. gr. 1 sc. 2 sc. 6 d. 1 3) Wat hiermede bedoeld wordt is niet duidelijk 8 sc. 2 sc. 3 d. gr. 14 sc. 7 d. om provande te 10 gr. facit 2 gr. facit om 41/gr. facit om 41/) gr. facit i quaertier poers 2) om 8 gr. facit een stoep rosinnen om 2 g facit Item 1 targy om 27 gr. facit Item een =g suicker om 9 stuiver facit Item 4 loet verupuer :l) om 4 gr. Wulpen. 2) Peper, verfpoeder, kleursel misschien 1 sc. 3 sc. 4 d. 5 sc. 4 d. 1 sc. sc. 8 d. 2 sc. 8 d. 4>/2 d. 41/'. d. 8 d. 5 sc- gr- 2 sc. 3 d. 1 sc. 6 d. 4 d. Item gecoft tot Delf 48 huinre elc stick om enen bras- penninc, facit Item noch gecoft tot Roetterdam 21 huinre elc Stic om een stuiver, facit Item Jan Memmersz. ende Jacob Zelander tesamen tot Delf ende tot Roetterdam getogen copen, huinre, reigers, quacken, talincgen ende buitter tot twie reissen vervaren ende vertert 29 gr. facit Item een man gesonden tot Delf om die trumpers oerlof te bidden, waent coninx hoef langer duurde dan zij oerlof hadden, daar af betaelt 3 gr., facit Item gecoft tot Roetterdam 25 reiger elc Stic 7 gr., facit Item noch gecoft tegen Herpert in den Rinc 40 reyger elc Stic 5 gr., facit Item noch gecoft tot Roetterdam 17 quacken elc Stic een braespenninc, facit Item noch gecoft 12 talincgen tot Roetterdam elc stic 1 gr. facit Item 4 hammen, costen Stic Item van 32 paesteien te backen, Stic Item noch 8 paesteien, Stic 2 gr. facit Item den houtvester gelevert 11 paer knin bij Witte Pieter daerof gegeven van die kniin-fretteren ende die Meybom te houden tot drincgelt, facit Item van Wiit die bontwercker 10 paar kniin elc paer 7 gr. facit Item Pieter Janssoen van Waerre duen hij toech tot Teilinc vertert ende vervaren, facit Item 32 scuittel gebac, elc scuttel gebac dair voir betaelt 3 gr. facit Item noch 8 scuittel gebac elc scuittel 3 gr. facit Item 15 smers verbesich in dien paesteyen elc =g 1 stuiver, facit Item om clein roest, plevieren, puilsnippen ende velppen tesamen gegeven 20 gr. facit Item om een eruit 16 stuiver facit Item 3 loot nagelen Item 3 loot fueljen Item Item

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 127