118 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE’s GRAVENIIAGE. I 5 sc- gr- 2 SC. 2 d. sc. 8 d. gr. i 4 sc. 8 d. 19 sc. gr. 6 d. gr. d. 2 10 d. 3 sc. 4 d. 1 Zeefdoek. sc. 10 d. 5 d- 2 gr. facit Item ende van 10 stuiver facit Item om turken scietspel, te weten om 1 gr. facit Item om cappers gegeven ende limoenen ende oliven 3 stuiver facit Item om clauvieren daer men die laken mede vestichde om die meyboomen, costen 1 stuiver facit Item Dire van Veen die coninczaal over bewaert heft voer zin arbeit 5 stuiver facit Item Dire Claessoen die koe gegeven voir zinen ar beit, dat hy die spiise bereide in coninc hoef 20 stuiver facit Item twie ondercocx gegeven voir hairen arbeit, also als die feste lange duirde 11 stuiver facit Item Heyn in die koken gegeven voir zin arbeit 5 gr. facit gegeven die verbesich waeren int 2 tonnen om 28 stuiver facit 4 sc. 3 sc. 6 d. 1 sc. sc. 4 d. 8 d. 8 d. 7 d. 8 d. 1 d. 5‘h d. 5 d. 3 d. 1 d. Item die Werdinne voir haer belesier ende hoir on lede van den huisse dair die feste gehouden is want se lanege duirde, een leu facit Item den boede van den huisse gegeven die taeffelaken dwalen, scuittelen, platielen, saussieren ende wiincannen gelient woerde voer haeren arbeit gegeven 26 gr. facit een man die in den buittelrie diende van wiin bier uitten kelre te halen voir zin arbeit 9 d. 2 sc. 3 d. Item ]/2 suicker om 9 gr. facit Item 1 '/s jg tergy om 27 gr. facit Item om buitter gegeven die overal verbesich wart die somme van 24 stuiver facit Item om turf gegeven 21 stuiver facit Item om casen 6 stuiver facit Item om 8 kaerssen elc 2 gr. facit Item om sout een aechtendel 8 gr. facit Item om eruweten betaelt 8 gr. facit Item een stoep moestart om 7 gr. facit Item om potten lepelen 8 gr. facit Item om gaern roest mede te binden 1 gr. facit Item 31/., mengelen asins die stoep 3 gr. facit Item 21/z mengelen verjuis, dat mingele 2 gr. facit Item 6/.i elle stermiin-haer die elle Item 3 besen Ander uitgeven van wiinghehaelt den scuitten geliken die ceduillen die dair of bliken, daer die somme of beloep 19 sc. gr. ende die hier aefter benomt staen facit

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 128