DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE *S GRAVENHAGE. 119 d. 4 3 ci der Gues ghehaelt 1 quartier Jj vermel- d. 4 der Gues ghehaelt 6 d. sc. 6 d. 6 tesamen 1 sc. d. 1 4 d. 1 SC. d. 4 1 sc. 4 d. gr. 4 d. 6 d. 2 sc. 3 x. gr. 8 d. fi 9 d. 8 d. Item den scoelmester betaelt om die kinder oerlof te hebben, daer of betaelt 4 stuiver facit. Ander tiitgeven van den boeden van Mechelen. Item vertert Onder dien Wingaert doen die boeden 3 d. 9 d. 4 d. 6 d. 3 d. 2 buic panipier elc buic Item Claes sloetmaker betaelt van alrehande sloettelen isserwerc na uitwisinc zin cedel, die hij ons daerof ghe- levert heft, die inhout die somme van 15 stuiver facit Item Zelander verleit doen wij in die Lier toegen over mits onwillige die dairof waeren, dat bliicket bij een cedel die dair of is die haer vagenhuir nyet en gaven dair hij verleit heft 18 stuiver facit. joen Jan 3 gr. facit Item verloren 25 scuttelen Item verloren 41 glaesse Item verloren 52 kannen Item noch 7 buic pampier om 15 gr. facit Item die boechmaker gehaelt 3 buic om 9 gr. facit Item verloeren een kuerf daer die turken in waeren een leliart facit Item van 2 raeden dair die tonnen up ghebrant waeren, daer die turken in gevest hadden, die hebben gecost te maken 8 stuiver, facit Item noch van die raede te setten ende die vierpannen te bewaeren dair af betaelt 4 gr. facit Item om eyercandel of te maken en anders verbesich costen 8 stuiver facit Item om pruimmen wech te werppen voir de kinderen bij bevel des conincx 2 stuivers facit Item die vinders voir hairen arbeit 4 gr. facit Item Outgier in die koken gegeven 6 gr. facit Item een goeckelaer dat spelde voer den coninc 3 gr. facit Item een knecht gegeven die dat oudevaer nest of waerp 4 gr. facit Verlies van cannen. Item verloeren 9 kannen elc Stic 1 gr. facit Item verloeren een groete kan van 4 stuiver facit Item 3 kannen verloren up Heilich cruisdach elc Stic een gr. facit Item Jan van om 2 stuiver facit van

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 129