t l.l - 120 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. 15 SC. 31/2 d. 8 sc. gr. 2 sc. 7 d. 4 d. 8 d. 3 sc. 6 d. 4 sc. gr- 6 d. gr. 6 d. 4 d. gr. facit 3 d. gr. facit 3 sc. gr. 4 d. gr. 6 d. 4 d. d. 4 Ander uitgeven van dien pleit tegen Pieter Belle. In den eersten Jacob Buissaert gegeven als griffier dat hij ons Pieter van der Bel zijn brief te copieren mit zin hantteiken geteykent daerof betaelt bij Waerregen een croen facit Item noch betaelt bij hande Pieter Janssoen van wiin tot Willem van Zwieten huis, duen men proces visen- teerde 3 stuiver facit Item noch Pieter betaelt Willems van Zwieten knecht van dat proces in claer scref 3 stuiver facit Item Pieter Jan van de Cruis betaelt van dat hij Pieter van der Bel verdachvaerde tegen den scuitten 2 stuiver Item Pieter betaelt in specerij Mester Gilles Caboterbin dat hij proces visenterde mit hem, daervoir betaelt 3 gr. Item Jan Memmerszoen ghetoghen tot Haerlem voir den Heren van den Rade tegen Pieter van der Belle, dair vertert ende vervaren, die somme van 18 stuiver Willem die Grein betaelt van dat hij Piter van der Belle verdaechvaerde, Item een man betaelt die enen brief broechtte van dien stede van Delf dat sij voir de scuitten screven om dien grave van Stampers, daer of betaelt 6 gr. facit Item Jan van de Cruis gegeven, dat hij Pieter van der Belle verdachvaerde tegen den scuitten dair of betaelt 4 gr- Item noch betaelt een duerwaerder dat Pieter van der Belle verboet van Raetswegen dat hij nyet meer bomen ofhouden en soude in dien Duelen, 2 stuivers Item mester Appelonis gegeven van alrehande suppli- een suilveren lepel quamen van Maechelen om te boetscappen van den sciet- spel, daer vertert na uitwisinc en cedel die Philips Pelle- zoen betaelt is, 9 gulden 3'ƒ2 gr. facit. Item dien gesellen van Maechelen gescenct een oude- vair van silver, gecoft tegen Aernt die Duivel, dair die somme of beliep 8 sc. gr. facit. Item noch die selfve gescencket die coste 31 gr. facit. Item dien scilder van den oudevaer te veruven ende die lepel te veruwen voir zin arbeit betaelt 4 gr. facit. Item noch die selfve boeden gescenct een ontbieten tot Robben, dat gecost heft 4 stuiver, facit. Item Heer Willem van der Binchorst gegeven een Wilhelmusscilt dair mede toech tUtrecht om Sint Joris kelck te duen wien facit.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 130