3 sc. 6 d. 8 cl. gr. 9 d. 2 sc. gr. 6 d. 6 d. 4 sc. gr. i 4 d. 2 sc. gr. 2 sc. 6 d. io 2 sc. gr. DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. 121 sc. 3 d. casien te scriven tegen Pieter dairof betaelt een Wilhelmus scilt facit Item dat die hoeftmans vergadert waeren om haer scriiften te doen maken tegen Pieter Belle, daer ghehaelt waer i stoep wiin van 8 gr. facit Item tot Aernt Groeninc huisse ontboeden sommige van de scuitten om raet an henluiden te nemen om te reissen bij minen Genadigen Fleer, dair up dat paes ver- droncken waert 9 gr. facit Item verleit an een duerwaerder, heet Rippert Melissoen van dat hij eccecuisy dede up den hoeftmans van een gr. dat hij hebben woude van Pieter Bellen wegen ende wij hem niet geven en wouden, daer of betaelt den selfven Rippart an gelde 12 stuiver facit Item duen Jan Memmersz. van Bruiggen quam ende broechte een mandement, dat wij in opposisy ontfangen waeren tegen Pieter Bel, daer wij op dat paes raetup naemen mit mester Ampelonis ende meer ander, due ghehaelt een stoep wins om 3 stuiver facit. Item die scuitten ontboeden tot Aernt Groeninc huis om Rippert Melissoen te duen verdachvaerden voir min Heer of zinen Hoegen Raet, ende daer die Proest-van Vriesselant voir hem bat, dat men hem verdragen woude, daer ghehaelt 1 stoep wins, daervoir betaelt 6 gr. facit Jan van de Cruis betaelt van dat hij Rippert Melissoen ende Pieter van der Bel verdachvaerde ende zin relacy maeckte up relievement, dairof betaelt 24 stuiver facit Item Herper die bode gegeven van enen brief te Bruigge te brengen bij Minen Heer up Zinte Joris dach, daerof betaelt 15 gr. facit Item Zelander verleit an win tot Aernt Groeninck huys daer hoeftmans ende sommige scuitten waeren 2 stuiver facit Item Aernt Groeninc betaelt mester Ampelonis van een instrement duen die scuitten den coninc mitten hoeft mans updruegen, dat zij die pleit vuiren souden tegen Pieter van der Belle ende wes sij dair in deden dat sij hem dat souden helppen uitdragen ende gelden; dit ge seisde in Helich Gesthuis ende dair is afgemaeckt een instrement daer die scuitten in benoemt staen ende dat heftgemaeckt mester Ampelonis dair of betaelt 10 stuivers ende 2 stuivers van Arras, facit Item mester Floris van Dam betaelt van een instrement 13 stuivers ende noch 2 stuivers van Arras, facit Item mester Martin betaelt van een instrement stuivers, 2 van Arras facit

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 131