122 DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. SC. 6 gr. I nam 2 sc. gr. een 7 sc. 4 d. gr. 3 d. gr. Zint Joris gedaen tot Bruigge die eerste reisse. io sc. gr. 5 sc- gr. i 4 sc. gr. i. 12 sc. gr. 3 sc. gr. d) Dat wil zeggen: Dendermondsch. Zie Verdam Middeln. Wbk. op Oudekijn. an wegen, 2 sc. 4 d. gr. van instrement io of dede dagen voer den caproen laken en wonde die Item die paep in Susterhuis betaclt van een instrement 7 stuivers en 2 van Arras facit Item noch mester Floris betaelt stuivers 2 Arras, dair hij ons provisoer facit Heer Aernt Koe Ander uitgeven van sc. 8 d. gr. 12 sc. gr. 2 sc. gr. 1 d. gr. 2 d. gr. 1 d. 6 miten. van dat hij ons dagede Item mester Willem Taelman duen hij die reisse bij min Heer te reisen van der scuiten dair wair verdruneken 12 stuivers, facit Item mester Willem gescencket van 2 ellen oudeker zwart of hij reise nyet annemen, facit Jacob Zelander verleit an een taelman duen wij mitten rechte gingen in Gulden Hoeft, facit Item noch an een ander taelman verleit Item Remmer gegeven van dat hij een geboet dede in der Kercke, dat nyement van de buiren win halen en zoude binnen den scuttap, up die buiten van 3 Holl., dair of Remmert betaelt 3 gr., facit In den eersten van supplicasien te duen scriven ende mit minen Heer van Stampars camerlinc te drineken ende mit meer ander die ons behuipelic waeren dair die cost of beliep als ic Jan Mennersz. mit Jacob van Zeland rekende 4 Ji Holl. facit Item mester Gillis Caboeteronse procuratoer en Willekin die Grave van Stampers boechmaker die hebben mit mij gegeten 10 maeltiden elc maeltyt 3 gr. facit Item van win over maeltiit verdrineken, die beloep in gelde 10 stuivers facit Item dat mandement coste te zegelen Item die clerken die mandament screven Item die doese dair mandament in lach Item die brieven an min heer Stehouder ende an den heren van den Raede costen 24 stuivers facit Item een vrient in hoef die onsse zaken aeftervolgede an min heer die canselier die gegeven dair Jacob Zelander bij stont Item mester Gillis Caboeter onssen procuratoer suppli casien bewaerp ende onsse woerden helde in Waels, die betaelt

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 132