I DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRAVENHAGE. I 23 17 SC. gr. 21 SC. gr. 10 d. I SC. I I 9 d- gr- 3 d. vuir binnen der tiit, dat wij 2 sc. sc. 1 6 d. gr. i. 10 SC. gr. gr- sc. 6 d. 2 d. samen uit gr. facit 2 van wagenhuyr an gelde sc. 6 d. 2 d. van veerscat voir 2 d. 3 d- d. gr. d. gr. sciphuir van 4 d. gr. 2 d. 2 d. 2 sc. 8 d. gr. 6 d. gr. 3 2 van facit Item van Haelteren in den Oudenboes betaelt 6 gr. facit Item van sledehuir van den Oudenboes tot Dordrecht betaelt 2 stuivers facit Item van sledehuir tot Roetterdam Item Roetterdam in den Hage betaelt Item van supplicasien te duen scriven Item Jan Memnerz. ende mester Willem te gewest 25 dage lanc verteert dages 12 Jan Memmerszoen heft gelegen tot Bruigge 17 dage lanc ende heft vertert dages 12 gr. facit Item Jacob Zelander ghetogen tot Bruigge in dese selfve reisse tot Jan Memmerszoen ende heft daer gewest 21 dage ende heft te rekeninc gebroecht Die ander reyze tot Bruigge. Item mester Willem Taelman ende Jan Memmerszoen die woirden gesonden te samen tot Bruigge van sommige van den scuitten ende biden hoeftmans om een relivement. Inden ersten als wij voeren an duinen van wagenhuir gegeven 10 gr. facit Item van sciphuyr over Maes alzoe als isganc waes zoe moesten zij duibbelt veerscat hebben dair af betaelt 7 stuiver facit Item van wagenhuyer an Strijp betaelt Item van Striip tot Ziercze betaelt hem beiden 9 stuivers, facit Item mitten boet an lant te setten Item tot Creuningen van sciphuyer betaelt voir hem beiden 9 stuiver facit Item van an lant te setten mitten boet van Vlissincgen tot Hannebuytte betaelt voir hem 9 gr. facit Item beiden Item een scuitte die ons ter Sluis broechte betaelt 3 gr. facit Item van slapen ende van tot Bruigge lagen Dit is Jan Memmerszoen cost in wederom comen alleen. Item van wagenhuir tot Hannebuitten betaelt 3 stui vers facit Item van sciphuir van Hannebuitten tot Vlissingen Item van Arremuyen tot Zierczee Item van Zierczee Zintte Martindick dair of betaelt 12 gr.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 133