IJ 124 DE broederschap der SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ’s GRaVENHAGE. 3 SC. 4 d. gr. 3 SC- gr- i sc. 8 d. 2 sc. gr. 4 sc. gr. 3 sc. gr. waes 22 sc. gr. i d. 2 5 sc. 4 sc. 2 d. Mester Willem die in sceiden van Bruigge up hem zelfven gewest is als hij dat weel verclaren zal an Jan Memnerz. mit zijn cedel die dair of is. Item Beieren 3 dage ende een maeltiit bij ons gewest als wij tot Bruigge reisden, bij bede van den scuit van den Hage, daer voir betaelt an gelde 18 stuivers facit Item mester Willem taelman, Jan Memmerszoen ende Dirc Claessoen elc een bonnet ende dairvoir betaelt 18 stuiver facit Die derde reisse tot Bruigge. Pieter Janssoen gegeven van dat processe te setten van Duits in Waels dair of-betaelt 10 stuiver, facit Item Pieter duen hij weder thuis toech, doe dede hy een instrement maken dair hij zin procuratoer mede maech- tich makede zin recht te aeftervoelgen, dair voir betaelt 12 stuiver facit Van dese selfve reisse. Item van een aeckte die ic nam van den Heren van den Hogen Raede duen ic thuis trecken zoude om meer besceit daer te brengen, daér of betaelt 24 stuivers facit Jan die Boes gegeven van dat hij onsse aevocaet waes up Aras Jan die Mons gegeven van dat hij onsse supplicasie scref ende dat hij onse dach bewaeren soude, duen ic thuis trecken moeste, daarof betaelt 18 stuivers facit Item om een doese gegeven dair ic onsse brief in sluiten soude 1 gr. facit Item gewest tot Bruigge mit mester Willem taelman voir ende na, dair mester Willem thuis toech dair ic Pieter Janssoen waes 22 dage, dat te samen beloept dages 12 gr. Noch een reisse van Mester Willem taelman. Item mester Willem taelman gegeven tot teergelt up dese reisse duen hij mit Pieter Janzoon tot Bruigge toech ende hij bedincget hadde 12 stuiver dages dair ic hem af betaelt hebbe van deze reis alleen 18 =g Holl, dair hij nyet af over en hilt facit (toegevoegd met andere hand)zij gemaect een reke- ningh mit Meester Willem taelman van den uutwezen van den dagen opte ontfang hier voren. Item gesent den genen die ic Pieter Jaenzoen pleit besteet hadde te vueren ende processe totten ende te aeftervolgen om 9 rinsse guldens dair ic of betaelt ende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 134