DE BROEDERSCHAP DER SCHUTTERS VAN ST. JORIS TE ?S GRAVENHAGE. I25 I gr. I sc. gr. 30 sc. 1 2 sc. 6 d. dese rekening 60 die gr- 4 sc. 4 SC. 4 sc. 4 sc. 1 sc. sc. 10 d. 8 d. 8 d. I SC. I SC. 2V2 d- 4 sc. Somma hieraf 22 sc. 8 d. Item Tilman Oem in reste 15 stuiver facit (later met andere hand bijgevoegd). Zij dese resten verhaelt hier boven bij den toecomenden hoeftmans ende dair off verantwort ter naester rekeningh ende alle naersticheit te doen omme die inne te winnen. Somma Sommarum van allen den uutgeven van 7 sc. 7 d. gr. 18 miten. Aldus blijven die scutters tafter dat hoir ontfang min draecht dan hoir uutgeven 12 3 sc. 2 d. 18 miten. Dese Rekeningh was gehoert ende gesloten den 28 April Anno 1459 dair bij waerenDie Coninck, Arent van IJselstein, Steven van Rap- horst, Anthonis van Cats, Geryt van Nievelt, mr. Jan Quevijn, Jacob Pen, Pieter van der Goes, Jan Grijp en Gerijt Borduerwercker ende meer anderen, ende geschieden in Geryt Borduerwerkers huysinghe an Vismarct. gesent hebbe bij Jan Tamessoen 4 leeuwen, een gheheten Jan die Monc, ende Jan die Boes facit Item Jan Tamessoen gegeven om dat hij dat ghelt broechtte tot Bruigge tot onssen procuratoer daeraf Jan betaelt Item zoe leveren wij de nyeuwe hoeftmans over an Gerit Quiliif te ontfancgen na uitwisinc zijn zelf cedel in voerdeel die hij mester Jan nyet betaelt en heeft Dit zin die resten van die costen. Die Heer van Wassenaer Jan Lodijck Willem van Zuieten Jan Scout Jacob Backer an de Vismart Jacob Backer in die Venstraet Bouvin Huigezoen Ploris Voeppezoen Simon Floriszoen Daem Rimslager Claes Pieterzoen Claes Coster

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 135