149 Dat de brave armbezoeker zich ergerde, pleit zeker voor hem, maar nu het geval reeds zóó lang is geleden, mogen wij ons toch wel verlustigen in het kostelijk tafereel van het feestende gezin de zieke, met den pannekoek op het hoofd en de bierkroes zwaaiende, had verdiend door Breughel vereeuwigd te worden! armen geemployeert te worden tot onderhoudenisse van de weeskinderen, dan de selve int particulier sulcken armen te distribueren als vooren gedaen is geweest, ende want men van allen saecken schuldich es der waerheyt getuych- nisse te geven des versocht zijnde soe hebben wij ’t gemeen zegel ter saecken hyeronder aen gehangen opten 28sten dach Augusti anno 1563. ZESTIENDE-EEUWSCHE ARMENZORG. f I I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 159