IÓ2 EEN LOTERIJ IN 1605. 2 looten. O-12 I loot. 2. o6 3 looten. was o18 155 looten. 194—4 4 looten. 1—4 7 looten. I 16 1 loot. o6 7 looten. 1 —16 3 looten. o18 3 looten. o18 Het „Witte Lam” vind ik als herberg op het „kerkhof”, maar van den guitigen collecteur ontdekte ik verder geen spoor. Hier volge zijn register. MEMORIE VAN ’T GEENE TOT GEERIT GEERRITSEN VAN DE BONT WOONNENDE INT WITTE LAM OP DE MARCKT, IS INGELIJT TEN BEHOEVE VAN DE LOTERIJE VAN DEN HAGHE. 5. TrijntgenPietersde joncxte van vijfftienen Godt wille haer een goet lot verlienen. 6. Ick Jan Adriaensen Tael jongelinck soet verblijde mij met eens armen voorspoet. 7. Willemtgen Cornelisdochter van Delftshaven crijchtse het hoochste lot sij en salt haer niet beclaghen. 8. Geerit Geurtsz met sijne huysvrouwe heeft ingelijt, wat heeft Fortuna haer toegesijt. 9. Marritgen Claes ende van Monster geboren. Had sij ’t grootste lot ten soude niet gaen verloren sijn Ex. van 194. 4 st. 1. Adriaentgen van Diersen van Delfft. Godt salt versien. Jacus Cornelissen van Delfft. Jonck van jaren, heeft hijt hoochste lot, hij salt wel bewaren. 3. Aechtgen Adriaens van Noorderwiel int witte lam, had sij ’t hoochste lot sij niet gram. 4. Mr. Cornelis, caemerlinck van heeft ingeleyt een obligatie Niet sonder Godt. 10. Susanneken Pieters ende van Antwerpen ge boren, crijcht sij dat hoochste lot ten sal niet gaen verloren

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 172