B EEN LOTERIJ IN 1605. 163 I loot. o6 I loot. o6 1 loot. o6 I loot. o6 I lot. 0 6 44 looten 1016 1 lot. o6 1 lot. o6 4 loten. ï—4 4 loten. 20. 1—4 9 loten. 2-8 9 loten. 2—8 35 loten. 9 o 1 soon van sijn Exc. van Woerden 13. Leendert Diricxsz Kruck is mijn advijs comt hier ghevaren Heeft hij den hoochsten prijs Hij sal se wel bewaren 13. Cornells Adriaensz. Keijser van Quintsheel, Hij brengt hier luttel, hij hadde garen wat veel, Hij heeft neerstich gevaeren ende neerstich gewrocht ende ’t geit hier in de loterije gebrocht. 14. Cornells Corstiaenss. van Duym Had hij ’t hoochste lot, soo had hijt ruym 15. Leentgen Jans van Quintsheel Sij brengt hier luttel end had garen wat veel. Ick heb neerstich gesponnen ende gevrocht ende tgelt in de loterije gebrocht 16. Indient Godt beliefft. Arent van der Voren 17. Ariaeneken Jans, Wil Godt haer wat verleenen Sij en sal den armen niet vergeten 18. Lodewijck Corneliss, jonek van jaren Godt wil hem in deught en in eeren sparen 19. Abram aux Brebis van Wesel tot Delff Wilt doch o harders wacht houden voor uwe schapen Christus wilt doch mijn herder sijn dat rnijn nyet grijp des wolffs fenijn Janneken aux Brebis van Wesel 21. Tot lieffden geneghen, willet sijn geweghen Jan Uden van Dinslaken 22. Al is de schriftuer suyver en claer Noch leven de menschen off er geen Godt en waer Coenraet Jacobss 23. Een soon van Mr. Cornells, camerlinck van ii. Jan Huygensz. van Naeltwijck com ickgegaen beliefft het Godt om ’t hoochste lot is ’tmij gedaen willet mij Godt gunnen en geven ick sal hem daneken alle mijn leven

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 173