EEN LOTERIJ IN 1605. 164 I loot. tot o6 I loot. o6 I loot. o6 I loot. o6 I loot. o6 I loot. o6 I loot. o6 I loot. o6 2 looten o 12 31 looten. 8—0 7 looten. 1 -16 30 looten. 7—15 7 looten. 116 32. Reynier Pieterss. Niet bij geval Godt gevet al. 33. Hendrick Janss van Bueren Al hopende verbey ik. 34. Goutier Jans. Om tgewin begeerlijckheyt heb ick hier ingeleyt. 35. Cappeteyn Guilliam Pisset. heeft ingelyt sonder te gaen manck crijcht hij preys hij wetet die van den Haech danck. 36. Alaert Symonss van Olst. maer wilt dit verstaen hoopt met Gods hulpe prijs t’ontfaen. 24. Cristina Ooffenburgh genaempt Hijsvelt Dordrecht Alle weesen, Heer gepresen, wilt verblijen in haer lijen. 25. Elisabeth Offenburgh, Kristinadochter Alle wesen ben ick geneycht diet niet en sijn, Godt selffe drijcht. 26. Ongebonden best bewesen Is tot menich kist geresen Maria Offenburgh tot Dort 27. Anna Offenburgh U, Heer, alleen, is dat ic meen 28. Trijntgen Uden van Dinslaecken trou tracht voor, wilt gij niet dwalen soo vindt ghij ’t spoor en kunt niet falen 29. Machtelt Harsbargh tot Wesel mijn hoet moet herden, sal mij gewerden. 30. Agnees Uden tot Dinslaken. Int vrijen, jonck, moy seyt bedacht dat ghij alle woorden niet en acht. 31. Agnees Kranen tot Roeroet. Ick sou dachten cont ghij wachten De Heer mocht vueghen, dat u genueghen van Weert.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 174