165 - 7 looten. 3 looten. o18 2i looten. 5-8 i loot. o6 3 looten. o18 71 looten. 182 2 looten. 42. 2 looten. o12 3 looten. 0.18 2 looten. o 12 7 looten. 1 16 9 looten. 28 7 looten. 1 16 I 16 EEN LOTERIJ IN 1605. 37. Ick Lodewijck Gijsbrechtss, jonck van jaren Verleent mij de Heer preys, ick salt wel bewaren 38. Willem Willemss van Zille. Secretaris van Strijen Verleendt hem de Heer prijs Hij sal een armen verblijen. 39. Pieter de Koninck, camerheere crijcht hij een goet lot hij sal een armen vereeren. 40. een deurwerder Outing als failgeert, cesseert. 41. Aeltgen Suijers Crijch ick geen prijs Op mijn advijs Ick zal nyet karmen Ick heb mijn gelt Ut gonst gestelt ’t Blijfft voor den armen. Neeltgen Gerrits weeduwe in de groene tent verwacht tgeene haers Goet sent. een obligatie eerst van 9 gul. 8 st. ende noch een van 8 gul. 14 st. comt. (doorgehaald). Barent Uden van Dinslaecken al mijn ontfanck mude bestel ick Godt in sijn hude. 43. Janneken Singhendonck van Wesel Deuchden maeckt verheughden. 44. Thomas Lancour Ut gonst van armen 45. Grietken Pieters, dochter jonck van jaren Crijcht sij prijs, sij sallet wel bewaren 46. Adriaen Huyghen crijcht hij ’t hoochste loth als de vleeshouwers pleghen sal hij een kanne wijns uitveghen. 47. Pieter van Villeers vrij onversaecht crijcht hij thoochste loth hij sal wesen onverbaest. 48. Willem van Neck Trecker, treckt tot mijn proffijt Ick salt aenvaerden voor die het spijt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1916 | | pagina 175